Na drugom mjestu predsjednik Srpske

0
458

Istraživanje: Građani RS najviše vjeruju Srpskoj pravoslavnoj crkvi

Koliko građani Republike Srpske imaju povjerenja u institucije i organizacije Srpske bilo je pitanje čije je istraživanja za potrebe portala frontal.ba realizovala agencija PRIME Communications.

U istraživanju je učestvovalo 1000 ispitanika, a primijenjena je tehnika usmenog intervjua, na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika.

Populacija reprezentovana istraživanjem je definisana kao opšta populacija Republike Srpske, starija od 18 godina, a moguća greška je  + – tri odsto.

Thumbnail

Stanovnici Republike Srpske najviše vjeruju Srpskoj pravoslavnoj crkvi (3,28 odsto), a potom predsjedniku Republike Srpske (2,83 odsto), Vladi Republike Srpske (2,77 odsto) i policiji Republike Srpske (2,7 odsto). Najmanje se vjeruje OHR-u (1,97 odsto), političkim partijama (2,29 odsto) i nevladinim organizacijama (2,31 odsto).

U odnosu na jun 2018. godine, u septembru se bilježi lagani rast povjerenja u Srpsku pravoslavnu crkvu, političke partije, predsjednika i Vladu Republike Srpske, kao i Predsjedništvo i Savjet ministara BiH.

Neznatan pad povjerenja građana zabilježen je jedino kod Policije Republike Srpske.

Generalno gledajući stanovnici Republike Srpske ne vjeruju mnogo institucijama, najveće povjerenje imaju u institucije Republike Srpske, a najmanje međunarodnoj zajednici, nevladinim organizacijama i institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.

Istraživanje je realizovano u prvoj polovini septembra 2018. godine.

(frontal.ba)

PODIJELI