NAREDBA O IZMJENI NAREDBE O REGULISANJU RADA TRGOVINSKIH, UGOSTITELJSKIH I DRUGIH OBJEKATA

0
332

Na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, Načelnik opštine donio je Naredbu o izmjeni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine Prnjavor.

  1. U Naredbi o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine Prnjavor broj 01/1-014-248/20 21.10.2020. godine (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, broj 46/20) , tačka 6. mijenja se i glasi:

“6. Do 1.11.2020. godine ograničava se radno vrijeme od 6.00 do 22.00 časa:

  • ugostiteljskim objektima za ishranu i piće,
  • subjektima koji vrše dostavu hrane, ako su registrovani za obavljanje te djelatnosti”.

2. Ova odredba stupa na snagu odmah, i objaviće se u “Službenom glasniku opštine Prnjavor”.

/Opština Prnjavor/

PODIJELI