Narodna skupština o Prijedlogu rebalansa budžeta Srpske

0
330
Narodna skupština Republike Srpske razmatraće danas po hitnom postupku Prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu kojim je planiran budžetski suficit od 67,6 miliona KM.

Budžetom Republike Srpske za ovu godinu od 3,256 milijardi KM bio je planiran budžetski suficit od 56,6 miliona, dok je Prijedlogom rebalansa budžeta za ovu godinu planiran budžetski suficit od 67,6 miliona KM, navodi se u obrazloženju Prijedloga rebalansa budžeta za ovu godinu.

Budžetski suficit biće usmjeren na pokriće dugova domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srpske i dugoročnih zajmova od međunarodnih finansijskih institucija.

Razlog za donošenje rebalansa budžeta Republike Srpske jeste obezbjeđenje uslova da se iz viška ostvarenih prihoda u ovoj godini omogući realizacija kapitalnih investicija, kao i izmirenje obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima i dinamikom njihovog dospijeća.

Narodna skupština Repbulike Srpske razmatraće i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za ovu godinu – po hitnom postupku.

Na predloženom dnevnom redu su i Prijedlog zakona o zaštiti od požara, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Početak sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakazan je za 10.00 časova.

srna

PODIJELI