NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka, filijala Prnjavor – Konkurs za prijem radnika

0
5506

NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos:

1. Radno mjesto:Blagajnik, filijala Prnjavor-1 izvršilac-na određeno vrijeme do 1 godine, sa mogućnošću produženja ugovora,

2. Potrebna stručna sprema : VSS/VŠS/SSS- fakultet ekonomskog smjera/ viša škola ekonomskog smjera/srednja škola ekonomskog smjera

3. Potrebno radno iskustvo: 1.godina U obzir dolaze i kandidati bez radnog iskustva.

4. Posebni uslovi: Poznavanje rada na računaru (Word i Excel) i engleskog jezika. Ljubaznost, komunikativnost, timski rad, analitičnost, pouzdanost, odgovornost.

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 08.01.2015.godine Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za konkurs” na adresu:

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka, ulica Milana Tepića br.4 Banja luka ili NLB Razvojna banka Filijala Prnjavor, Trg Srpskih boraca bb-poštom ili lično.Prnjavor

 

 

PODIJELI