Nova usluga „Android mobilna ePURS aplikacija“

0
1372

“Poreska uprava Republike Srpske pustila je u rad novu uslugu „Android mobilnu
ePURS aplikaciju“ i na taj način omogućila poreskim obveznicima da putem svojih
android mobilnih uređaja na vrlo jednostavan i brz način pristupe svojim poreskim
evidencijama.
Ova nova elektronska usluga uvedena je sa ciljem dalje modernizacije poslovanja
Poreske uprave RS i unapređenja usluga poreskim obveznicima. Raspoloživi podaci
pokazuju da su mobilni uređaji u RS preuzeli primat od računara zbog efikasnosti
korištenja elektronskih servisa. Obzirom na to i očekivanja korisnika mobilnih uređaja
su takva da od svih davalaca usluga očekuju da svoje poslovanje preusmjere na mobilne
aplikacije, što je Poreska uprava RS u ovom konkretnom slučaju i učinila.
Naime, ovom novom uslugom koja je puštena u funkciju, Poreska uprava RS je
omogućila svim poreskim obveznicima koji su registrovani u sistemu Elektronske usluge
da mogu imati blagovremeni uvid u svoje poreske evidencije. Tako oni korištenjem ove
mobilne aplikacije mogu da pregledaju svoje poreske evidencije i dobiju potrebne
instrukcije i to: kako i kada da izvrše svoje obaveze i uplate, zatim da imaju jasan uvid u
istoriju svojih zaposlenja, ali i da jednostavno dođu do informacije o svojim
prijavljenim platama.
Pored toga, ova nova mobilna aplikacija je omogućila i da korisnik može da
pregleda svoje račune za porez na nepokretnosti i ima mogućnost da račune preuzima
elektronskim putem; zatim ima mogućnost da pregleda podatke o prijavama svojih radnika
u sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, ali i da provjere da li je fiskalna
kasa poslala podatke u Poresku upravu, ako je riječ o preduzetniku ili pravnom licu.
Takođe, korisnicima ove aplikacije dostupne su i potrebne instrukcije za prijavljivanje
i plaćanje obaveza.
Korištenje i preuzimanje ove Android aplikacije Poreske uprave RS je u potpunosti
besplatno, a aplikacija se može preuzeti sa zvanične Google prodavnice na adresi:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.poreskaupravars.eusluge, i to upisom naziva
aplikacije: epurs.
Takođe, aplikacija se može preuzeti i skeniranjem bar kod oznake (na dnu ovog
saopštenja). Preduslov za korištenje ove aplikacije je registracija na sistem
Elektronskih usluga koja se obavlja na šalteru Poreske uprave RS, podnošenjem zahtjeva
koji se nalazi na sledećem linku: https://eusluge.poreskaupravars.org/#/guide

PODIJELI