Novi raspored dežurnih apoteka

0
692

Zaključkom Opštinskog štaba za vanredne situacije, apoteke mogu da rade svakim danom od 7.00 do 21.00 čas.  U vrijeme kada apoteke ne rade, snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima vršiće se putem dežurstva ili pripravnosti u najmanje jednoj apoteci.

Dežurne apoteke radiće u objektu do 22.00 časa svakim danom, a nakon navedenog perioda dužne su održavati pripravnost putem telefona. Broj telefona na koji će građani moći kontaktirati apoteke biće istaknut na vratima.

Do 25. maja, raspored dežurnih apoteka je sljedeći:

• 12. i 13. maj – „Evropa lek“, ulica Novaka Pivaševića broj 4,
• 14. i 15. maj – „PharmaNova“, ulica Svetog Save broj 25,
• 16. i 17. maj – „Apoteka plus“ ulica Laze Lazarevića, broj 5,
• 18. i 19. maj –  „Evropa lek“, ulica Novaka Pivaševića broj 4,
• 20. i 21. maj –„PharmaNova“, ulica Svetog Save broj 25,
• 22. i 23. maj – „Apoteka plus“ ulica Laze Lazarevića, broj 5,

• 24. i 25. maj – „Evropa Lek“ Novaka Pivaševića broj 4.

Opština Prnjavor

PODIJELI