Novi zakon o visokom obrazovanju pred poslanicima: Studentima više prakse

0
547

Novim zakonom o visokom obrazovanju, o kojem će poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljati na predstojećoj sjednici NS RS, propisani su praktični rad i stručna praksa kao sastavni dijelo nastavnog procesa, a pooštreni su i kriterijumi za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna i saradnička zvanja.

Jedna od novina novog zakona o visokom obrazovanju je i ta što će se sa 2,4 miliona KM godišnje finansirati školarine za sve studente prvog i drugog ciklusa studija koji prvu godinu upisuju u skladu s brojem studenata definisanim odlukom Vlade Republike Srpske.

Prvi put novim zakonom se uvodi mogućnost visokoškolskim ustanovama da organizuju kratke programe studija kao dio studija prvog ciklusa koji izvode visokoškolske ustanove s jasno definisanom svrhom i ishodom učenja, za koje se izdaje sertifikat o završenom kratkom programu studija i stečenim kompetencijama.

“Učestvovali smo u izradi tog zakona i po mom mišljenju radi se o odličnom zakonu. Mnogo je bolji od aktuelnog”, rekao je Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Kada je riječ o stručnoj praksi, Vulić je istakao da to neće biti problem organizovati, dok se u obrazloženju novog zakona o visokom obrazovanju navodi da će stručna praksa omogućiti da studenti odmah po izlasku iz visokoškolskih ustanova mogu odgovoriti potrebama tržišta.

Što se tiče izbora u naučnonastavna zvanja, primjera radi, novim zakonom predviđeno je da za izbor docenta kandidat mora imati najmanje tri naučna rada iz naučne oblasti za koju se bira objavljena u naučnim časopisima i zbornicima s recenzijom, od kojih je najmanje jedan objavljen u naučnom časopisu međunarodnog značaja ili na naučnom skupu međunarodnog značaja. Po aktuelnom zakonu, za izbor u zvanje docenta kandidat treba da ima “samo” najmanje tri naučna rada iz oblasti za koju se bira objavljenja u naučnim časopisima i zbornicima s recenzijom.

Slično je i kada je u pitanju zvanje vanrednog profesora, gdje će kandidat, za razliku od sada, morati imati jedan naučni rad objavljen u naučnom časopisu međunarodnog značaja ili na naučnom skupu međunarodnog zanačaja i najmanje jedan naučni rad objavljen u istaknutom naučnom časopisu međunarodnog značaja, nakon izbora u zvanje docenta.

Takođe, za zvanje vanrednog profesora kandidat mora imati jednu naučnu monografiju sa ISBN brojem (oznaka međunarodnog standardnog knjižnog broja) iz naučne oblasti za koju se bira ili univerzitetski udžbenik sa ISBN brojem. I kod izbora u zvanje redovnog profesora po novom zakonu kandidat će morati imati najmanje dva naučna rada u naučnim časopisima međunarodnog značaja ili naučnom skupu međunarodnog značaja ili najmanje jedan naučni rad objavljen u istaknutom naučnom časopisu međunarodnog značaja.

U Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo kažu da se razlika u novom u odnosu na aktuelni zakon ogleda i u tome što će akreditacija za sve visokoškolske ustanove biti obavezna.

“U cilju sprečavanja pojave nepoštovanja propisa o radu i zapošljavanju unesena je odredba o zabrani izvođenja nastave licima koja su penzionisana po propisima FBiH, Brčko distrikta BiH ili druge države”, rekli su nam u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Nezavisne

PODIJELI