Obavezno održavanje dvorišta i zemljišta

0
720

„Odjeljenje za inspekcijske poslove obavještava vlasnike i korisnike
stambenih i poslovnih objekata da su u obavezi održavati čistoću u dvorištima i na
zemljištu koje služi redovnoj upotrebi objekata na način propisan Odlukom o
komunalnom redu.
U skladu sa zakonskim odredbama, ali i činjenicom da je prisutna sve češća
pojava zmija i drugih gmizavaca, Odjeljenje za inspekcijske poslove upozorava građane
da su dužni održavati svoja dvorišta, kao i privatne parcele na području grada, kako
bi se spriječile neželjene posljedice.
Odjeljenje za inspekcijske poslove će u narednom periodu obavljati pojačane
komunalno-inspekcijske kontrole po navedenom osnovu, kao i sankcionisanje
nesavjesnih vlasnika zapuštenih parcela i dvorišta.
Na osnovu Zakona o komunalnoj policiji propisano je da Komunalna policija
vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje
održavanje dvorišta, bašta, privremenih objekata kao i drugih objekata i površina
koje su od uticaja na izgled i uređenost jedinice lokalne samouprave.“ prnjavorlive.info

PODIJELI