OBAVJEŠTENJE ZA PRIVREDNIKE I PREDUZETNIKE KOJI SU IMALI ZABRANU RADA O PROCEDURI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU PLATA I DOPRINOSA ZA APRIL

0
490

Opštinska uprava opštine Prnjavor poziva sve poreske obveznike, koji obavljaju djelatnosti kojima je odlukom Štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije virusa korona, da u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa podnesu Poreskoj upravi RS pisanu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate i uplatu pripadajućih doprinosa za april 2020. godine, kako bi što prije bio isplaćen preostali dio plata za april.

Rok za podnošenje te pisane izjave sa zahtjevom je 10. juni, ali se apeluje na poreske obveznike koji ispunjavaju uslove da izjavu sa zahtjevom dostave što prije, kako bi zahtjevi bili obrađeni u što skorijem roku i kako bi se iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu RS što ranije moglo početi sa isplatom najniže plate i pripadajućih doprinosa za april 2020.

Podsjećamo poreske obveznike da Pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate, Spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti i koji su prestali sa radom i Uputstvo za popunjavanje izjave sa zahtjevom, te ostale informacije mogu pronaći na internet stranici www.poreskaupravars.org, u sekciji Info Covid-19.

/Opština Prnjavor/

PODIJELI