Od danas na snazi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH

0
1154


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine stupa na snagu danas, 29.07.2015. godine.

Ovaj zakon propisuje da su u postupku prijavljivanja prebivališta i adrese stanovanja, državaljani dužni da prilože dokaz da imaju valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju.

Ovim zakonom je predviđeno da su građani u postupku prijave prebivališta dužni da daju tačne i istinite podatke, a kao valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju, smatra se jedan od sljedećih dokaza:

1. dokaz o vlasništu ili suvlasništvu stana ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje,

2. ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca,

3. potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenuta legalizacija ili uknjižavanje objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište,

4. kao valjan dokaz smatraće se i ovjerena izjava stanodavca da daje pristanak da određeno lice bude prijavljeno na njegovoj adresi,

5. bračni ili vanbračni partner ili srodnici, moći će da prijave prebivalište na adresi, samo uz prilaganje dokaza o bračnom ili vanbračnom stanju.

Zakon je takođe regulisao i prijavu prebivališta lica beskućnika zajedno u saradnji sa organima socijalnog staranja.

Građani su dužni da prijave prebivalište u roku od 15 dana od dana nastanjenja na adresi na kojoj prijavljuju prebivalište.

Za sve dodatane informacije građani se mogu informisati na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata MUP RS.

 

(BL Portal)

PODIJELI