ODRŽANA 53. SJEDNICA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

0
497

Opštinski štab za vanredne situacije održao je 53. sjednicu, na kojoj je zaključeno, da na području opštine Prnjavor nema novozaraženih lica, pod zdravstvenim nadzorom nalazi se 99 osoba, a po odobrenju epidemiologa, 1431 osoba je izašla iz nadzora.

Na sjednici Štaba donesen je zaključak, da se naknada za boravak djece u predškolskim ustanovama neće plaćati tokom obustave rada, a u mjesecu kada vrtići počinju sa radom, ista će biti obračunata na osnovu broja dana korišćenja vrtića.

U protekla 24 časa, opštinska komunalna policija kontrolisala je 34 lica, koja imaju rješenje o kućnoj izolaciji i sva kontrolisana lica su poštovala propisanu mjeru.

Pripadnici Policijske stanice Prnjavor, u protekla 24 časa sankcionisali su tri lica zbog nepoštovanja obaveze nošenja zaštite maske i rukavica, dok je opštinska komunalna policija sankcionisala jedno lice zbog kršenja iste mjere.

Republički štab za vanredne situacije juče je donio dopunu zaključka, koja se odnosi na kućnu izolaciju na prijavljeni broj dana. Naime, za lice koje prijavi da će boraviti u Republici Srpskoj kraće od 14 dana, republički inspektor donosi rješenje o stavljanju u izolaciju u kućnoj sredini na prijavljeni broj dana.

Lice kojem je doneseno rješenje po ovom osnovu obavezno je da se prijavi nadležnoj higijensko-epidemiološkoj službi u mjestu boravka u roku 24 časa od ulaska u Republiku Srpsku, a nadležnoj komunalnoj policiji prije napuštanja mjesta boravka.

facebook sharing button Share
twitter sharing button Tweet
pinterest sharing button
linkedin sharing button
PODIJELI