OGLAS OPŠTINA PRNJAVOR: Izmjene dijela Urbanističkog projekta “gradsko jezgro”

0
756

Одјељење за просторно уређење општине Прњавор обавјештава јавност општине Прњавор да је у току израда (Измјена VI). Обухват Измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ чини земљиште означено као парцеле к.ч. број 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 173/5, 174, 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 177 и дијелови парцела к.ч. 167/2, 168/1 и 1135 к.о. Прњавор.

Молимо сва заинтересована лица која су власници непокретности да у складу са чланом 42. Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник РС 40/13, 106/15, 03/16 и 84/19) у Одјељење за просторно уређење Општинске управе, општине Прњавор, доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима у њиховом власништву.

Под неопходним информацијама и подацима подразумијева се опис потреба, могућности, циљева или праваца развоја и слично.

Крајњи рок за доставу неопходних информација и података је 15 дана од дана објављивања овог Обавјештења.

За све информације грађани се могу обратити у просторије Општинске управе општине Прњавор у Одјељењу за просторно уређење, улица Карађорђева број 2, приземље, канцеларија број 4 и 7, сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова,  или на бројеве телефона 051/663-162 и 051/660 – 905.

PODIJELI