OGLAS OPŠTINA PRNJAVOR: Odjeljenje za prostorno uređenje

0
823

Одјељење за просторно уређење општине Прњавор обавјештава јавност да је у току израда Измјене дијела Регулационог плана „У зони утицаја магистралног пута М-16.1 дионица пута Клашнице- Дервента, територија општине Прњавор“ (Измјена и допуна IV). Обухват Измјене и допуне дијела Регулационог плана чини земљиште означено као парцеле к.ч. број 1784/8, 1784/9, 1817/3, 1822, 1823 и дијелови парцела број к.ч. 1788/2, 1784/4, 1817/2, 1891/1 и 1819/2 к.о. Прњавор.

Молимо сва заинтересована лица која су власници непокретности да у складу са чланом 42. Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник РС 40/13, 106/15, 03/16 и 84/19) у Одјељење за просторно уређење Општинске управе, општине Прњавор, доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима у њиховом власништву.

Под неопходним информацијама и подацима подразумијева се опис потреба, могућности, циљева или праваца развоја и слично.

Крајњи рок за доставу неопходних информација и података је 15 дана од дана објављивања овог Обавјештења.

За све информације грађани се могу обратити у просторије Општинске управе општине Прњавор у Одјељењу за просторно уређење, улица Карађорђева број 2, приземље, канцеларија број 4 и 7, сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова,  или на бројеве телефона 051/663-162 и 051/660 – 905.

PODIJELI