Opština Prnjavor: Rezultati Javnog poziva za dodjelu opštinskih stipendija – konačne liste

0
303

Konačna lista studenata boračke kategorije koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendije u akademskoj 2021/2022. godini

Konačna lista studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendije u akademskoj 2021/2022. godini

Opština Prnjavor
PODIJELI