Општинска изборна комисија Прњавор: Обавјештење о промјени локацијe бирачког мјеста у Ратковцу

0
452
Дошло до промјене локација бирачког мјеста број 013Б049 у Ратковцу и 013Б013 Доња Мравица.
Локација бирачког мјеста је Ратковац бр. 18, док је локација бирачког мјеста Доња Мравица у ОШ у Горњој Мравици.
Слике бирачког мјеста у Ратковцу

Одредбом члана 21. Правилника о провођену избора у БИХ је прописано да приликом гласања бирач који је слијеп, неписмен или физички неспособан има право да користи помоћ другог лица којег он изабаре и уз одобрење предсједника бирачког одбора.

Доказ за слијепо и физички неспособно лице је:

– ријешење или увјерење/потврда надлежне установе, института или комисије о утврчђеном инвалидитету или тјелесно оштећењу,
– налаз медицинске установе којом је извршена процјена инвалидности или тјелесног оштећења и
– чланска карта савеза или удружења регистрованог за помоћ овој категорији лица.

Изузетно предсједник бирачког одбора може без доказа одобрити помоћ другог лица бирачу који очигледно није у могућности извршити гласања без ове помоћи, а због своје неспособности.

Доказ за неписмено лице је:

-ознака “ХХ” на пасошу уколико је идентификација бирача извршена помоћу пасоша,
– непопуњена рубрика за потпис уколико је идентификација извршена личном картом.

За све детаљније информације позовите тел. број 051/663-740

NOVO OBAVESTENJE BM 2022-1

PODIJELI