Pendeš: Postignut napredak u većoj zastupljenosti žena

0
516

Ministar odbrane BiH Marina Pendeš naglasila je tokom obraćanja na dijaloškom forumu u Italiji napredak u većoj zastupljenosti žena u odbrambenom sistemu BiH na svim nivoima, uključujući komandne funkcije u Oružanim snagama i Ministarstvu obrane BiH.

Pendeševa je u svom izlaganju na panelu “Mogu li žene odbraniti svijet?”, posebno istakla aktivnosti koje Ministarstvo odbrane sprovodi u okviru rodne perspektive i reforme odbrambenog sistema.

U saopštenju Ministarstva odbrane BiH navodi se da je Pendeševa govorila o ulozi i položaju žene u društvu i zajednici, normativnom okviru i praksi za aktivnu ulogu žena u političko-društvenom životu s naglaskom na odbrambeni i bezbjednosni.

Ona je predstavila aktuelne podatke o doprinosu Oružanih snaga BiH u međunarodnim operacijama podrške miru, a u svjetlu rezolucije Savjeta bezbjednosti UN 1325 “Žene, mir i bezbjednost”.

(Srna)

PODIJELI