Penzije policajaca pred Ustavnim sudom

0
429

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kategorično brani odredbe Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima kojima je predviđeno da se koeficijent za ostvarivanje prava na penziju policijskih službenika utvrđuje na osnovu pet godišnjih plata koje su za policajce najpovoljnije.

Ministar unutrašnjih poslova RS osporio je Inicijativu za ocjenu ustavnosti člana 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima koju je podnio Zdravko Mićanović iz Šekovića i u kojoj se navodi da je “osporavani član zakona u suprotnosti sa Ustavom Srpske, jer ostale građane, odnosno korisnike penzije dovodi u neravnopravni položaj u odnosu na penzionisane policijske službenike”.

Mićanović u inicijativi dalje navodi da “smatra da je neustavno određivati različite koeficijente za ostvarivanje prava na penziju, jer se na taj način dovode u neravnopravan položaj korisnici prava na penziju”.

S druge strane, Lukač poručuje da osporena odredba zakona nije u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske.

– Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima je zakon koji u odnosu na opšte propise o radu posebno uređuje i prava i dužnosti iz radnog odnosa policijskih službenika i kao takav, a imajući u vidu specifičnosti prirode poslova policijskog službenika kao i prava i obaveza koja iz istih proističu, utvrđuje i način obračuna ličnog koeficijenta za ostvarivanje prava na penziju – navodi Lukač u odgovoru na inicijativu koja je juče bila na dnevnom redu sjednice Vlade RS.

Uzimajući u obzir ustavom utvrđene republičke ingerencije kao i karakter i prirodu odredaba Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, navodi dalje Lukač, osporena odredba 136a. ovog zakona nije u suprotnosti sa Ustavom RS.

– Napominjemo i da zakoni o policijskim službenicima u Federaciji BiH na isti način regulišu način obračuna ličnog koeficijent za ostvarivanje prava na penziju. Takođe, ističemo i odluku Ustavnog suda RS od 27. januara 2016. godine kojom je odbijen prijedlog za utvrđivanje neustavnosti pojedinih članova Zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica, kojim su na poseban način regulisani uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica i način utvrđivanja koeficijenta za obračun visine starosne penzije za ovu kategoriju lica – navodi ministar unutrašnjih poslova RS.

Imajući u vidu sve navedeno, zaključuje Dragan Lukač, neosnovani su navodi da je član 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima u suprotnosti sa Ustavom, zbog čega je predložio Ustavnom sudu RS da ne prihvati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti.

Posebna kategorija

Predsjednica Sindikata radnika unutrašnjih poslova RS Anica Jondić kaže da je član 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima u potpunosti u skladu sa Ustavom i objašnjava da pravni osnov za poseban način obračuna koeficijenata za penzije policijskih službenika leži u članu 42. stav 3. Zakona o PIO RS.

– Tim članom su policijski službenici prepoznati kao posebna kategorija u odnosu na sve druge radnike i u skladu sa tim imaju pravo i da na poseban način ostvaruju pravo na penziju – kaže Jondićeva.

(Glas Srpske)

PODIJELI