Plate rastu mimo zakona, obaveze pod velom tajne

0
313

Javne nabavke mimo propisa, nezakonito povećanje plata opštinskim radnicima, skrivanje obaveza, te kršenje raznih drugih akata samo su neke od zamjerki koje je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS iznijela u revizorskim izvještajima za pojedine opštine u Srpskoj za prošlu godinu.

Opština Pelagićevo dobila je od revizora mišljenje s rezervom jer je, između ostalog, rashode po osnovu korišćenja robe i usluga i doznaka precijenila, dok je finansijski rezultat ranijih godina potcijenjen za 30.387 KM i to iz razloga što su poslovne događaje iz 2018. evidentirali u 2019. godini. Ova opština je prikazala i veće obaveze za lična primanja zaposlenih, a manje obaveze iz poslovanja za 37.922 maraka.

– Bruto plate i minuli rad ova opština nije obračunala u skladu sa zakonskim aktima koji to definišu – naveli su revizori.

Ova lokalna zajednica lani je utrošila nafte i naftnih derivata u vrijednosti od 55.877 KM, a da prethodno nije sprovela postupak javne nabavke tih proizvoda.

– Za sprovedene pregovaračke postupke bez objave obavještenja nisu ispunjeni uslovi iz Zakona o javnim nabavkama. Opština Pelagićevo nije objavljivala ni osnovne elemente ugovora za sprovedene postupke nabavke na svojoj veb-stranici – naveli su revizori.

Ništa bolja finansijska disciplina ne vlada ni u opštini Petrovo koja je takođe dobila mišljenje s rezervom za izvještaj o radu za 2019. godinu. Tako je ova lokalna zajednica sprovela procedure javnih nabavki u vrijednosti od 16.917 KM iako to nije bilo predviđeno u planu nabavki. Takođe, opština Petrovo je sa dva zaposlena zaključila ugovore o dopunskim poslovima, što nije u skladu sa propisima.

– Pored toga, pojedinim radnicima uvećane su osnovne plate za deset i pet odsto, što nije u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave RS – naveli su revizori.

Isti nalaz dobila je i opština Kotor Varoš koja je zaključivala ugovore sa zaposlenima na određeno vrijeme na period duži od šest mjeseci, što nije u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

– Kod otvorenog postupka za čišćenje i održavanje javnih asfaltnih i zelenih površina sa prikupljanjem i odvozom smeća, između ostalog, nabavljana je roba koja se ne može svrstati u usluge čišćenja i ne predstavlja srodnu cjelinu – naveli su revizori i dodali da je ova lokalna zajednica isplaćivala novac fizičkim licima iz blagajne i iznad definisanog limita.

Glavna služba za reviziju je opštini Novo Goražde dala negativno mišljenje jer je, između ostalog, ova lokalna zajednica dugoročna potraživanja prikazala većim za 45.335 KM, kratkoročna za 325.680 KM, a prihode za 491.896 maraka. Manje je iskazan finansijski rezultat ranijih godina za 120.881 KM.

– Vrijednost zgrada i objekata, kao i finansijski rezultat ranijih godina su precijenjeni za 271.905 KM, jer opština Novo Goražde nije izvršila priznavanje gubitka od umanjenja vrijednosti objekata na lokaciji Trovrh – naveli su revizori za opštinu Novo Goražde.

Popis imovine

Revizori su naveli i da opština Kotor Varoš popis imovine i obaveza na kraju 2019. godine nije uradila u skladu sa propisima.

– Izvještaj o popisu ne sadrži uporedni pregled stvarnog i knjigovodstvenog stanja imovine i obaveza i nije iskazan pregled količinskih i vrijednosnih razlika između stvarnog i knjigovodstvenog stanja imovine i obaveza – naveli su revizori.

/Glas Srpske/

PODIJELI