Počela rasprava o nacrtu Zakona o osnivanju opštine Stanari

0
3771

Narodna skupština Republike Srpske počela je razmatranje Nacrta zakona o osnivanju opštine Stanari, izdvajanjem naseljenih mjesta koja čine područje grada Doboj.
Prema ovom nacrtu, koji je predložio predsjednik Republike, područje opštine činiće naseljena mjesta Brestovo, Dragalovci, Jelanjska, LJeb, Mitrovići, Osredak, Ostružnja Donja, Ostružnja Gornja, Radnja Donja, Raškovci, Stanari, Cvrtkovci i Cerovica. 

Opština Stanari biće pravni sljedbenik grada Doboja za naseljena mjesta koja čine njeno područje, imaće 13 odbornika u lokalnom parlamentu i načelnika. 

Izaslanik predsjednika Republike Srpske Siniša Karan rekao je da su ključni razlozi za osnivanje opštine potreba da se urbanizuje centar između Doboja i Prnjavora, odnosno Dervente i Teslića, koji je dugo bio tretiran kao pasivan kraj. 

On je dodao da veličina, položaj i urbanizacija grada Doboja ne omogućavaju kvalitetan razvoj područja bivše opštine Stanari, koja je ukinuta 1960. godine. 

“Prirodni resursi koji su osnova izgradnje termoelektrane Stanari imaju vijek trajanja i ukoliko se na ovom prostoru ne stvore uslovi za nove zamjenske kapacitete nove generacije nemaju nikakvu mogućnost”, rekao je Karan. 

Prema njegovim riječima, izdvajanjem opštine Stanari stvaraju se pretpostavke da se grad Doboj konstituiše u zajednicu više opština i preuzme ulogu regionalnog centra, dok obnovljena opština Stanari ima sve pretpostavke, što pokazuje i priložena studija koju je obezbijedio Odbor za osnivanje opštine. 

“Donošenjem ovog zakona proizaći će pozitivne posljedice po materijalni položaj građana, što potvrđuje procijenjeni budžet opštine od oko 4,8 miliona KM”, rekao je Karan. 

On je naveo da snažan privredni potencijal za ovo područje predstavlja početak izgradnje termoelektrane Stanari, koja će, kako se navodi, biti vodeći proizvođač električne energije u Republici Srpskoj, dok područje od 13 naseljenih mjesta sa oko 11.000 stanovnika i 750 zaposlenih predstavlja solidan potencijal za ostvarivanje natprosječnih prihoda buduće opštine. 

“Nadležnosti opštine do konstituisanja njenih organa izvršavaće organi grada Doboja, a izbori za organe opštine Stanari provešće se u skladu sa izbornim propisima, za šta će sredstva biti obezbijeđena u budžetu Republike Srpske”, rekao je Karan. 

Rasprava o nacrtu ovog zakona objedinjena je sa raspravom o pratećem Nacrtu zakona o dopuni zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske prema kojem se u spisak opština Srpske dodaju i Stanari./SRNA/

PODIJELI