Počinju aktivnosti prnjavorskih Roma

0
470

U narednom periodu prnjavorsko Udruženje Roma “Romani ćej” sprovodiće niz aktivnosti u sklopu akcije koja nosi naziv “16 dana aktivizma za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja u svijetu rada”.

Aktivnosti počinju već sutra uličnom akcijom na Trgu srpskih boraca, a potom će do kraja novembra i tokom decembra biti sprovedene i ostale akcije.

29.novembar – Radionica sa predstavnicima/ama institucija, ženama ranjivih grupa.

01.decembar (Svjetski dan borbe protiv AIDS-a) – Ulična akcija, na Trgu Srpskih boraca (opština Prnjavor) u 12. časova.
02.decemabr (Međunarodni dan borbe protiv ropstva) –ulična akcija, na trgu Srpskih boraca (opština Prnjavor) u 12. časova.

03.decembar (Međunarodni dan žena s invaliditetom) – radionica u prostorijama udruženja Romska djevojka-Romani ćej sa ženama i predstavnicima institucija, neformalno druženje, izrada dekupaža.

04. decembar- radionica u prostorijama udruženja Romska djevojka-Romani ćej sa ženama i predstavnicima institucija, neformalno druženje, izrada dekupaža.

05.decembar (Međunarodni dan volontra/ki)- radionica u prostorijama udruženja Romska djevojka-Romani ćej sa ženama i predstavnicima institucija, neformalno druženje, izrada dekupaža.

-do 06.decembr (Godišnjica Montrealskog masakra) – radionice sa ženama- radionica u prostorijama udruženja Romska djevojka-Romani ćej sa ženama i predstavnicima institucija, neformalno druženje, izrada dekupaža

10.decembar (Međunarodni dan ljudskih prava)- ulična akcija na trgu Srpskih boraca (opština Prnjavor) u 12.časova, okrugli sto u 14.časova sa predstavnicima institucija i sa Romima i Romkinjama.

Prnjavor.info

PODIJELI