PODSTICAJNA SREDSTVA ZA PROIZVODNJU MERKANTILNE PŠENICE

0
949

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja opštine Prnjavor da su u toku aktivnosti na prijemu zahtjeva za prijavu sjetvenih površina zasijanih merkantilnom pšenicom u jesenjoj sjetvi 2019. godine.

Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice u 2020. godini ostvaruju registrovani poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su zasijali minimalno 1,5 ha merkantilne pšenice na poljoprivrednom zemljištu prijavljenom u RPG kao način korišćenja u 2020. godini,
  • da su u proizvodnom ciklusu primijenili preporučene sjetvene normative od minimalno 170 kg sjemenske pšenice po hektaru.

Kao dokaz o primjeni preporučenih količina deklarisanog sjemena pšenice poljoprivredni proizvođači uz zahtjev za podsticaj moraju priložiti račune o nabavci istog: maloprodajni fiskalni račun uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva za podsticaj, ili potpisanu i ovjerenu veleprodajnu fakturu na ime podnosioca zahtjeva (pravna lica).

Podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice utvrđuju se u skladu sa Planom korišćenja sredstava za 2020. godinu.

Obrasce za prijavu površina za proizvodnju merkantilne pšenice poljoprivredni proizvođači mogu popuniti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a na uvid je potrebno dostaviti potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva (APIF-a), posjedovni list i karticu tekućeg/žiro računa iz banke.

Krajnji rok za prijavu zasijanih površina je 31. januar 2020. godine.

Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.

Share
Tweet
PODIJELI