Pogledajte raspored izvođenja nastave na RTRS-u

0
440

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Republički pedagoški zavod, u saradnji sa Radio-televizijom Republike Srpske organizovaće od sutra, nastavu na daljinu putem televizijskog prenosa za učenike od prvog do devetog razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj.

Osnovni cilj organizovanja ovog vida nastave za učenike osnovne škole, pored brige za zdravlje i bezbjednost učenika, jeste namjera da se preduzme sve što je u mogućnosti nadležnih da osiguraju učenicima određeni kontinuitet u učenju i radu i na taj način im pomognu da lakše prebrode prekid nastave, te da budu što spremniji za njen nastavak kada dođe vrijeme za to, rekli su u Ministarstvu prosvjete i kulture.

Za učenike prve i druge trijade (od prvog do petog razreda) nastava na daljinu biće emitovana u trajanju od tri časa sa početkom u 9.10 časova svakim radnim danom, prema prethodno utvrđenom rasporedu po predmetima i razredima. Predmetna nastava od šestog do devetog razreda biće emitovana u terminu od 12.30 časova, prema prethodno utvrđenom rasporedu za svaki predmet. Ovim vidom nastave neće biti obuhvaćni nastavni predmeti: fizičko vaspitanje, likovna kultura, muzička kultura i demokratija i ljudska prava.

“Napominjemo da će ovaj vid nastave podrazumijevati davanje osnovnih smjernica i instrukcija za savladavanje gradiva prema važećim nastavnim planovima i programima za svaki pojedinačni predmet, te zadatke za samostalno rješavanje i primjere korisne za proces učenja”, saopštili iz Ministarstva.

Važno je napomenuti da će svi snimljeni nastavni sadržaji biti stalno dostupni na zvaničnoj veb-stranici RTRS, što znači i dostupni učenicima koji propuste njihovo emitovanje u redovnim terminima od 9.10 časova, odnosno od 12.30 časova.

U toku je priprema drugih vidova komunikacije i interakcije učenika sa nastavnicima razredne i predmetne nastave, a s ciljem pomoći učenicima i što lakšeg i djelotvornijeg prevazilaženja situacije u kojoj nije moguće oranizovati redovan vaspitno-obrazovni proces.

“O ovim i drugim važnim pojedinostima koji će pratiti ovaj vid nastave, sve škole kao i cjeloukupna javnost biće blagovremeno informisani, kako putem javnog radio-televizijskog sistema tako i putem drugih elektronskih medija”, naveli su.

Kada je riječ o nadoknadi nastave u srednjim školama u Republici Srpkoj, ona će biti organizovana u skladu sa mogućnostima i okolnostima koje diktira aktuelna situacija u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa u Republici Srpskoj.

“Svakako ćemo nastojati da nadoknadu uspostavimo na najbolji mogući način, vodeći računa o kvalitetu nastave, važnosti kontinuiteta u sticanju znanja i vještina putem redovnog vaspitno-obrazovnog procesa i ishoga učenja”, kažu  Ministartsvu prosvjete i kulture RS.

Raspored izvođenja nastave po razredima:

RAZRED VRIJEME IZVOĐENjA
1. 09:10-09:40
2. 09:40-10:10
3. 10:10-10:40
4. 10:40-11:10
5. 11:10-11:40
6. 12:30-12:50
7. 12:50-13:10
8. 13:10-13:30
9. 13:30-13:50

         RASPORED IZVOĐENjA NASTAVE U RAZREDNOJ NASTAVI

 

  1. Razred – 09:10-09:40
  1. Razred – 09.40- 10.10
  1. Razred – 10:10-10:40
  1. Razred – 10:40-11:10
  1. Razred – 11:10-11:40
Raspored emitovanja:    utorak

 

Govor, izražavanje stvaranje

Moja okolina

 

M-M

S-J

PiD

PiD

S-J

M-M

 

E-J

S-J

M-M

S-J

M-M

E-J

Srijeda

 

Moja okolina

Govor, izražavanje stvaranje

 

S-J

M-M

 

E-J

S-J

M-M

S-J

M-M

PiD

S-J

M-M

P-D

 

Četvrtak
Govor, izražavanje stvaranje

Moja okolina

 

M-M

S-J

PiD

S-J

M-M

PiD

S-J

M-M

S-J

M-M

P-P

Petak
Moja okolina

Govor, izražavanje stvaranje

 

S-J

M-M

S-J

M-M

M-M

S-J

PiD

S-J

M-M

P-D

 

 

RASPORED IZVOĐENjA NASTAVE  U PREDMETNOJ NASTAVI PO NASTAVNIM PREDMETIMA

Šesti razred, nastava traje od 12:30-12:50

Vrijeme utorak srijeda četvrtak petak
12:30-12:40 SRPSKI JEZIK

 

 

MATEMATIKA

 

SRPSKI JEZIK

 

MATEMATIK
12:40-12:45 ISTORIJA

 

ENGLESKI JEZIK NjEMAČKI JEZIK

 

INFORMATIKA

 

12:45-12:50 GEOGRAFIJA

 

PRAVOSLAVNA VJERONAUKA

 

BIOLOGIJA

 

TEHNIČKO OBRAZOVANjE

 

 

Sedmi razred, nastava traje od 12:50-13:15

Vrijeme utorak srijeda četvrtak petak
12:50-13:00 MATEMATIKA

 

 

 

 

 

SRPSKI JEZIK

 

 

MATEMATIKA

 

 

SRPSKI JEZIK
13:00-13:05 ENGLESKI JEZIK

 

 

ISTORIJA OSNOVI INFORMATIKA

 

NjEMAČKI JEZIK

 

 

13:05-13:10 FIZIKA GEOGRAFIJA

 

 

TEHNIČKO OBRAZOVANjE BIOLOGIJA

 

13:10-13:15 FIZIKA

 

 

GEOGRAFIJA

 

 

TEHNIČKO OBRAZOVANjE

 

BIOLOGIJA

 

Osmi razred, nastava traje od 13:15-13:40

Vrijeme utorak srijeda četvrtak petak

 

13:15-13:25 MATEMATIKA SRPSKI JEZIK

 

MATEMATIKA

 

SRPSKI JEZIK

 

13:25-13:30 ENGLESKI JEZIK ISTORIJA

 

OSNOVI INFORMATIKE

 

NjEMAČKI, JEZIK
13:30-13:35 FIZIKA

 

GEOGRAFIJA

 

TEHNIČKO OBRAZOVANjE

 

BIOLOGIJA
13:35-13:40   PRAVOSLAVNA VJERONAUKA

 

   

HEMIJA

 

 

Deveti razred, nastava traje od 13:40 -14:10

Vrijeme utorak srijeda četvrtak petak
13:40-13:50 Srpski jezik

 

Matematika

 

Srpski jezik

 

Matematika

 

13:50-13:55 Fizika

 

Istorija

 

Biologija Hemija

 

14:00-14:05 Engleski jezik

 

Informatika

 

Tehničko

 

Vjeronauka

 

14:05-14:10 Geografija

 

Njemački jezik    

/Nezavisne/

PODIJELI