Pojedinac ne može biti iznad Ustava – sloboda govora i misli nema cijenu!

0
317

Povodom odluke Valentina Incka, šefa kancelarije OHR u Sarajevu, o korištenju Bonskih ovlašenja pri nametanju odredbi na Krivični zakonik, poručujemo kako Ustav Republike Srpske jemči slobodu štampe i slobodu izražavanja mišljenja, kao i da se ustavne slobode ne mogu oduzimati i ograničiti, te se uživaju neposredno na osnovu Ustava.

Ustav je – kao izraz svenarodne volje – za Udruženje novinara Republike Srpske svetinja, od koje se ne smije i neće odstupati.

Udruženje zato neće unižavati ni Ustav, ni novinarsku profesiju, te pozivamo sve naše članove, cjelokupnu novinarsku zajednicu u Republici Srpskoj, ali i Federaciji BiH, da bez straha od povratka verbalnog delikta, nastave da izvještavaju o svim pojavama u društvu po svojoj savjesti i uz primjenu profesionalnih standarda.

Demokratsko uređenje i sloboda govora u slobodnoj Repubici Srpskoj, tekovine su za koje su pali mnogi životi i dužnost svih nas je da ih štitimo, jer tako štitimo sopstvene živote, budućnost i dostojanstvo.

Demokratija i osnovna ljudska prava neće i ne mogu biti oduzeta objavom stranog državljanina na bilo čijoj mrežnoj stranici. Pogotovo je nebitno da li je od te objave prošlo osam dana ili osam decenija, koliko smo prije dva dana proslavili od podizanja ustanka protiv Nezavisne Države Hrvatske i njenih nacističkih i fašističkih saveznika.

Jasno je da čestit novinar neće ni pomisliti da kalja sebi obraz, sramoti pretke i potomke, odričući se vjekovnom borbom izvojevane slobode misli i štampe, a da bi se umilio bilo kome. Pogotovo strancu koji već prekosutra pakuje kofere.

Udruženje novinara Republike Srpske će svim pojedincima, grupama i organizacijama biti neupitan saveznik i podrška pri odbrani osnovnih ljudskih prava bilo gdje u svijetu, a posebno u Republici Srpskoj.

Mislimo slobodno, govorimo slobodno i živimo slobodno!

 

PODIJELI