Poslovne knjige Granične policije BiH otkrile brojne propuste: Lažnim adresama podebljali platu

0
513

Nova analiza finansijskih knjiga Granične policije BiH je pokazala da postoje određeni problemi i propusti u njihovom radu, te da je više od 1.600 službenika imalo pogrešna rješenja na osnovu kojih su ostvarivali pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla. Na te i druge propuste u radu rukovodstvo Granične policije je upozoreno u izvještaju o finansijskoj reviziji Kancelarije za reviziju institucija za 2019. godinu.

Graničnoj policiji je, ipak, dato pozitivno mišljenje, uz skretanje pažnje na nedostatke prilikom popisa sredstava, nedonošenje pravilnika o policijskom dodatku koji je propisan Zakonom o platama i naknadama u institucijama te nedostatke u sprovođenju postupaka javnih nabavki i kašnjenje u realizaciji zaključenih ugovora. Revizori su im zamjerili i što nisu realizovali na neke od preporuke iz ranijih ciklusa, a posebno one koje se odnose na upotrebu i broj službenih vozila.

Granična policija imala je lani u kasi 78,5 miliona KM, a do kraja godine su potrošili nešto više od 71 miliona. Po osnovu prevoza na posao i sa posla iskeširana su četiri miliona, ali i utvrđeni propusti.

Odlukom direktora iz maja 2018. godine imenovana je Komisija za provjeru tačnosti i istinitosti podataka u zahtjevima za naknadu troškova prevoza zaposlenih u Graničnoj policiji. Prema dostavljenoj evidenciji, zaključno sa krajem 2019. godine izdato je 1.678 rješenja kojim je utvrđen obračun razlike naknade za te troškove.

– Za zaposlene kojima je utvrđena veća udaljenost od mjesta rada do mjesta prebivališta, u odnosu na prvobitno podneseni zahtjev, novim rješenjem obračunata je pozitivna razlika naknade u ukupnom iznosu od 15.332 KM i ista je isplaćena zaposlenima. Za zaposlene kojima je utvrđena manja udaljenost od mjesta rada do prebivališta u odnosu na podnesene zahtjeve obračunata je negativna razlika u iznosu od 184.832 KM. Ta razlika se sprovodi obustavom ostvarene mjesečne naknade troškova po toj osnovi od decembra 2018. godine do namirenja duga po obračunu za navedeni period po zaposlenom – istaknuto je u izvještaju gdje je naznačeno i da navedena potraživanja od zaposlenih nisu knjigovodstveno evidentirana.

Zamjerili su im i što nije nadograđen Registar novčanih kazni, tako da sintetički izvještaji još ne generišu tačne podatke o procentualnom izvršenju naplate po izrečenim novčanim kaznama.

Graničari su, naime, u 2019. godini evidentirali prihode od gotovo pola miliona KM, od čega 452.000 od vlastite djelatnosti te 30.000 od prodaje stalnih sredstava. Značajniji prihodi od vlastite djelatnosti su nastali na osnovu naplate kazni po Zakonu o kretanju i boravku stranaca i azilu – 275.883 KM, naplate novčanih kazni 134.105 i iznajmljivanja poslovnih prostora 26.000 KM.

– Uvidom u izvještaje može se konstatovati da i dalje nisu tačni podaci o procentualnom izvršenju koji se prezentuju u izvještajima (sintetika), jer se uplate izvršene u roku od osam dana po izdatom prekršajnom nalogu procentualno ne generišu kao 100 odsto realizovane. Tako, na primjer, u izvještaju piše da je Jedinica na Aerodromu Sarajevo od izrečenih kazni naplatila 58,60 odsto, ali činjenica je da je naplata 96,71 odsto, jer je značajan broj uplaćen u roku od osam dana od dana izricanja te je u skladu sa zakonom počinilac prekršaja oslobođen plaćanja preostalih 50 odsto izrečene novčane kazne – zaključeno je u izvještaju.

Službena vozila

Revizori su imali niz zamjerki i na vozni park. Pravilnik o vozilima precizira da direktor, u cilju osiguravanja kontinuiteta i efikasnosti, može utvrditi pravo na korišćenje specijalizovanih vozila u skladu sa operativnim potrebama. Prema podacima, pravo na raspolaganje vozilima, osim direktora, zamjenika i pomoćnika, ima još 17 osoba.

– Uvidom u mjesečne izvještaje o korišćenju vozila i u putne naloge, nismo se mogli uvjeriti da u svim slučajevima postoji neposredna veza između korišćenja vozila i operativnih potreba službe – kategorični su revizori.

/Glas Srpske/

PODIJELI