POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU OPŠTINSKIH NAGRADA I PRIZNANJA

0
494

Na osnovu člana 34. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 21/17, 23/17 i 32/17) predsjednik Skupštine opštine Prnjavor, obavještava Načelnika opštine Prnjavor, odbornike Skupštine opštine Prnjavor, organe mjesnih zajednica opštine Prnjavor, preduzeća i ustanova, udruženja građana i druge organizacije, grupe građana i pojedince, da u povodu 24. marta Dana opštine Prnjavor, mogu u propisanoj proceduri podnijeti inicijative za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja koja su ustanovljena Odlukom o ustanovljavanju i dodjeli opštinskih priznanja i nagrada („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj: 40/13 i 17/14) do 25. februara 2021. godine. Inicijative se podnose putem Šalter sale.

Inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja mora da sadrži:

–             podatke o kandidatu,

–             vrstu priznanja,

–             obrazloženje inicijative sa aspekta opravdanosti, razlozima za dodjelu u skladu sa propisanim kriterijumima,

–             zapisnik sa sjednice ovjeren od strane ovlaštenog lica ukoliko je inicijativa upućena od strane organa ustanove, preduzeća ili udruženja.

 

Inicijative podnesene nakon propisanog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

 

PODIJELI