POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PONOSNE KARTICE RS

0
449

„Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti opštine Prnjavor, obavještava porodice sa troje i više djece koje do sada nisu podnijele zahtjev za Ponosnu karticu RS, da isto mogu učiniti putem Šalter sale Opštinske uprave opštine Prnjavor, svaki radni dan u periodu od 07:00 do 15:00 časova. Pravo prijave imaju porodice ili roditelji sa troje i više djece od kojih je najmanje jedno maloljetno.

Obrazac zahtjeva, kao i obrazac izjave o saglasnosti, može se preuzeti u Šalter sali (Info pult) u zgradi Opštine Prnjavor.

Uz zahtjev i potpisanu izjavu potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  • dokaz o broju članova domaćinstva (kućna lista),
  • izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete,
  • potvrda o prebivalištu podnosioca zahtjeva (PBA-3 obrazac).

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti u Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Opštinske uprave opštine Prnjavor, na telefonski broj 051/663-740, lok. 212, lično u kancelariju broj 43 ili putem mejla [email protected] “.

/Opština Prnjavor/

PODIJELI