Predsjedništvo Saveza RVI u Prnjavoru: Prosječna plata da bude osnovica obračuna invalidnine (FOTO)

0
342

Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske zalagaće se da osnovica za obračun lične invalidnine bude visina neto plate u Srpskoj iz prethodne godine; Poručio je ovo danas predsjednik Saveza Dragan Vrhovac, na sjednici Predsjedništva Saveza RVI, održanoj u Prnjavoru. Razgovarano je i o zdravstvenoj zaštiti, kao i pitanju stambenog zbrinjavanja.

Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske zatražio je, prije nekoliko dana, na sastanku sa predsjednikom Vlade, da u narednoj godini, osnovica za lične invalidnine bude izjednačena sa neto platom. „Zahtjev je, da se na početku godine pokuša povećati lična invalidnina za 13,60 odsto, a da se na kraju iste godine poveća za 10 odsto“ rekao je tokom sjednice Predsjedništva Saveza RVI u Prnjavoru predsjednik Dragan Vrhovac.

“Ako je, prema podacima Zavoda za statistiku, 1.290KM neto plata, znači na tu osnovicu, mi bi sa povećanjem u decembru mjesecu od 5% dostigli 76,4o% od neto plate i to bi u tom procentu ili novčano kada se gleda, to je 874KM – to bi bila osnovica. Ali onda se ta osnovica obračunava po kategorijama ratnih vojnih invalida. Mi imamo 10 kategorija, što bi značilo, prva kategorija ima 130% od osnovice, druga 100% i tako dalje se smanjuje”, kaže predsjednik Saveza RVI Republike Srpske Dragan Vrhovac.

Tema sastanka bila je i zdravstvena zaštita RVI. Jedan od zahtjeva odnosi se na to da se specijalistički pregledi za ratne vojne invalide zakazuju najdalje za mjesec dana.

“Mi kao ratni vojni invalidi često smo u prilici da čekamo te preglede kao i svi ostali pacijenti, a nismo takvog zdravstvenog stanja da možemo čekati, tako da ćemo gledati da, na neki način, postignemo dogovor da nam se da prednost u tom dijelu. Takođe, jedna praktična stvar o kojoj smo razgovarali jeste da nam se u sistemu elektronskih knjižica, prilikom javljanja na pregled, vidi da smo kategorija ratnih vojnih invalida, kako bi bili prepoznati i tako, prema Zakonu, imali prednost”, napomenuo je predsjednik Skupštine Saveza RVI Republike Srpske Milomir Ećimović.

Kada je riječ o stambenom zbrinjavanju, prijedlog Saveza je da se, ako se to pitanje ne može riješiti dodjelom stambenih jedinica, isplate sredstva u iznosu do 8.000 KM, koja su inače predviđena uredbom o stambenom zbrinjavanju.

 

 

“Bilo je obećanja i rečeno je da će to krenuti u 2024. godini. Naravno, za sve one koji su se još tokom 2019. godini javili se na javni poziv, ispunili uslov i koji su tada stavljeni na rang listu za stambeno zbrinjavanje”, kaže Vrhovac.

Iz Saveza naglašavaju i da je ispred zdravstvenih ustanova neophodno obezbijediti dovoljan broj mjesta za parkiranje vozila svih ratnih vojnih invalida.

TV K3

PODIJELI