Premještene pojedine klinike Kliničkog centra

0
1456

Zbog početka rekonstrukcije Centralnog medicinskog bloka Univerzitetske bolnice – Klinički centar Banjaluka u toku je preseljenje pojedinih organizacionih jedinica Centralnog medicinskog bloka, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

U saopštenju se napominje da proces rada protiče neometano i da će svi pacijenti dobiti potrebnu medicinsku uslugu bez obzira na preseljenje.

Uprava bolnice od danas radi u adaptiranom prostoru u Klinici za infektivne bolesti, zajednički ulaz sa Klinikom za kožne i polne bolesti, a služba za javne nabavke i istraživanje tržišta i Služba za praćenje projekta izgradnje i rekonstrukcije Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka nalaze se u prostorijama zgrade Maternite.

Univerzitetska bolnica podnijela je zahtjev Odjeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja grada Banjaluka za izmještanje trasa saobraćajnih linija u krugu Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka /lokacija Paprikovac/, a već od sutra će, zbog potrebe obezbjeđenja pristupa gradilištu, doći do redukcije intenziteta saobraćaja, kao i smanjanja kapaciteta parking mjesta na ovoj lokaciji.

Iz Univerzitetske bolnice podsjećaju da je od 15. januara Dnevna bolnica Klinike za onkologiju započela sa radom u prostoru Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, a da je preseljenje Kabineta za strabizam Klinike za očne bolesti realizovano 12. i 13. januara.

Audiološki kabinet Klinike za bolesti uha, grla i nosa preseljen je 12. i 13. januara u prostor Klinike za bolesti uha, grla i nosa, a ambulanta za oralnu hirurgiju Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju započela je sa radom na četvrtom spratu u prostoru Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju.

Hematološka dnevna bolnica Klinike za unutrašnje bolesti preseljena je u Odjeljenje hematologije Klinike za unutrašnje bolesti.

Iz Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka napominju da sve dodatne informacije o preseljenju organizacionih jedinica građani mogu dobiti u Info centru pozivom na broj telefona 051/343-000, radnim danom od 7.00 do 15.00 časova.

PODIJELI