Prihodi od domaćih akciza manji za 125 miliona

0
690

Pogrešnom akciznom politikom, Bosna i Hercegovina iscrpjela je mogućnost za rast prihoda od akciza i u budućnosti samo od PDV-a može očekivati više novca.

Prošle godine, u odnosu na 2017, zabilježen je drastičan pad prihoda od domaćih akciza, i to sa 399 miliona KM na “svega” 274 miliona KM.

Ovo se u suštini može zaključiti iz biltena koji je uradilo Odjeljenje za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, a u kojem se navodi i to da je prošla godina okončana s ukupnim padom prihoda od 1,4 odsto, te da je pozitivan rast prihoda uglavnom ostvaren u naplati akzica na uvozne proizvode, prije svega duvan, naftne derivate i pivo.

Inače, kada su u pitanju akcize na uvozne proizvode, tokom 2017. godine prikupljene su 1,073 milijarde KM, dok je prošle godine po tom osnovu naplaćeno 1,179 milijardi KM.

Međutim, i to povećanje od malo više od 100 miliona nije moglo nadomjestiti pad prihoda od domaćih akciza, koji je iznosio oko 125 miliona.

“Do prije nekoliko godina udio prihoda od akciza na uvezene akcizne proizvode je činio 2/3 ukupnih prihoda od akciza, a u 2018. godini čak 81 odsto.

Kontinuirano pogoršanje situacije na tržištu akciznih proizvoda ukazuje na urgentnu potrebu revitalizacije domaće industrije u navedenim segmentima”, navedeno je u analizi UIO BiH.

Kada su u pitanju ukupni prihodi od akciza u 2018. godini, oni su iznosili 1,454 milijarde KM i za 18 miliona su manji nego što je to bilo 2017. godine.

Najveći pad prihoda u prošloj u odnosu na 2017. godinu, kada je u pitanju akciza na domaće proizvode, zabilježen je od akciza na domaći duvan i duvanske prerađevine, a koliko drastično padaju prihodi po ovom osnovu, najbolje se vidi iz toga da je, recimo, 2016. godine po tom osnovu prikupljeno 207 miliona KM, a prošle godine “svega” 119 miliona KM.

Ekonomisti u BiH tvrde da veliki pad prihoda, posebno po osnovu domaćih akciza, ne treba da čudi jer već godinama upozoravaju da će se to desiti, prije svega zbog loše akcizne politike.

“Nivo akciza na duvan koji sada imamo je definitivno prevršio granicu. Visoke akcize uticale su na pad potrošnje na legalnom tržištu i definitivno je otišla na ilegalno tržište jer potrošnja duvanskih proizvoda nije pala”, rekao je za “Nezavisne” Faruk Hadžić, ekonomski analitičar.

On naglašava da treba ići ka smanjenju akciza uz pojačane kontrole, te da bi to vrlo vjerovatno dovelo do rasta prihoda jer bi niža akciza sa boljom kontrolom imala bolji finansijski efekat po budžet.

“Iscrpljene su mogućnosti za bilo kakav dalji rast prihoda od akciza. Svaki dalji rast akciza i nameta dovešće do pada prihoda, i to je vrlo opasno. Rješenje je u smanjivanju akciza, a nikako daljem povećavanju”, rekao je Hadžić.

Slično kao i Hadžić, i analitičari Makroekonomskog odjeljenja Uprave za indirektno oporezivanje BiH navode da naplatu akciza može poboljšati samo značajniji rast dohotka, efikasnija borba protiv evazije i crnog tržišta duvanskih prerađevina, te revitalizacija domaće industrije.

Prihodi akcize domaći proizvodi

  • 2015.    449,57 miliona KM
  • 2016.    421,13 miliona KM
  • 2017.    399,39 miliona KM
  • 2018.    274,39 miliona KM

(Nezavisne)

PODIJELI