Prijedlog zakona o gradu Prnjavoru sutra na sjednici Vlade Republike Srpske: “Nastaju određeni troškovi”

0
271

Prijedlozi zakona o gradu Prnjavor i Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske naći će se na sutrašnjoj sjednici Vlade Republike Srpske.

To je za Srpskainfo potvrđeno u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Srpske.

Ako Vlada Republike Srpske utvrdi prijedloge ovih zakona, isti će se podnijeti Narodnoj skupštini na razmatranje i donošenje.

– Procedura u skladu sa kojom opština može da stekne status grada propisana je Zakonom o lokalnoj samoupravi. Prema odredbama ovog zakona, grad se, posebnim zakonom, može uspostaviti na urbanom području koje čini geografsku, socijalnu, ekonomsku, istorijsku i teritorijalnu cjelinu sa odgovarajućim nivoom razvoja i ako ima više od 50.000 stanovnika i u posljednje tri godine na osnovu odluke o utvrđivanju stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave ima status razvijene opštine. Zakon dozvoljava i jedan izuzetak, po kojem opština koja ima stopu zaposlenosti iznad republičkog prosjeka, status grada može steći bez obzira na broj stanovnika. Opština koja ispunjava ove uslove, može da podnese zahtjev da joj se dodijeli status grada – kažu u Ministarsvu uprave.

Odluku o pokretanju postupka za sticanje statusa grada donosi skupština opštine i dostavlja je Vladi Republike Srpske sa relevantnim informacijama i podacima koji opravdavaju zahtjev za sticanje statusa grada.

Uz zahtjev se dostavlja elaborat kojim se dokazuju uslovi za sticanje status grada.

Vlada razmatra zahtjev i ukoliko su ispunjeni uslovi propisani za sticanje statusa grada upućuje Narodnoj skupštini Republike Srpske zakon na razmatranje i donošenje.

– Kada je u pitanju uticaj na budžet, sticanjem statusa grada nastaju određeni troškovi koje će grad imati prilikom izrade pečata i štambilja organa grada, tabli sa nazivom grada i slično – kažu u resoru lokalne uprave.

Sticanjem statusa grada, jedinica lokalne samouprave ima određene beneficije za pristup fondovima Evropske unije po određenim projektima, a realizacija istih svakako treba da dovede do daljeg razvoja jedinice lokalne samouprave i poboljšanje kvaliteta života građana.

– Pored toga, Zakon o lokalnoj samoupravi takođe predviđa da grad može da organizuje izdavanje zajedničkog računa za izvršene usluge javnih preduzeća, odnosno privrednih društava čiji je osnivač, kao i za naknade i druge prihode koje utvrđuju organi grada u skladu sa zakonom. Grad raspolaže resursima od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave (finansijski, kadrovski, javne i druge službe i kapaciteti), zbog čega je data mogućnost Republici da zakonom gradu dodijeli i dodatne nadležnosti, a ne samo nadležnosti koje su prenesene opštini – navode u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Srpske.

Slobodan Popadić

PODIJELI