Prnjavor dobio 18 novih CNC operatera

0
602

U okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), završena je besplatna obuka 18 osoba za CNC operatere. Obuka je organizovana i provedena u JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić” iz Prnjavora tokom jula i trajala je 140 časova tokom koje su polaznici stekli znanja i vještine potrebne za rad na CNC mašinama za obradu drveta.

Svi polaznici programa osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta su iz Prnjavora, nezaposleni su, i većinu njih čine mlade osobe. Za uspješno položeni Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta, polaznici su dobili uvjerenje o osposobljavanju.

Podsjećamo da je u prethodnom periodu, takođe u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), izvršena akreditacija JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić” iz Prnjavora za provođenje programa osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala i drveta, čime su se stekli preduslovi za provođenje pomenute obuke.

PODIJELI