Prnjavor – Gatarić-PONIŠTENO RJEŠENJE O SUKOBU INTERESA

0
1243

Komisija za žalbe Republike Srpske donijela je odluku kojom se poništava prvostepeno rješenje Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o postojanju sukoba interesa načelnika opštine Prnjavor Siniše Gatarića.
Predmet je vraćen na ponovni postupak i rješavanje.
Komisija za žalbe utvrdila je da prvostepena Komisija nije ispoštovala zakonsku odredbu prema kojoj se prije donošenja odluke moraju utvrditi sve činjenice i okolnosti značajne za odlučivanje, a zainteresovanim strankama omogućiti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese.
u rješenju se navodi da je Komisija inicijativu zaprimila 18. novembra, a odluku o pokretanju postupka samo dva dana kasnije, čime žaliocu nije ostavila zakonski rok od 15 dana za izjašnjavanje, što je ozbiljan proceduralni propust.
Gatarić kaže da je „obaranje“ rješenja o sukobu interesa potvrda da je došlo do „političkih zloupotreba“.
„Kako sam očekivao poništavanje rješenja o sukobu interesa, ovo je bila jedino moguća opcija“, istakao je Gatarić.
Prvostepeno rješenje kojim je utvrđen sukob interesa načelniku opštine Prnjavor doneseno je sredinom aprila ove godine, a postupak je pokrenut na inicijativu odbornika u Skupštini opštini Prnjavor i predsjednika opštinskog odbora PDP-a Brane Žunića.
Gatarić je žalbu na prvostepeno rješenje uputio u maju.

srna

PODIJELI