PRNJAVOR: Miladin Stanić želi potpuno preuzeti Mlinpek, nudi 0,24 KM po akciji

0
92

Kompanija Bisprom iz Prnjavora objavila je ponudu za preuzimanje Mlinpeka nakon što je povećala udio koji ima u tom akcionarskom društvu na preko 80 odsto.

Osnovni kapital Mlinpeka iznosi 7.111.440 KM, podijeljen je na isto toliko akcija nominalne vrijednosti jednu marku, a Bisprom je vlasnik 5.704.015 akcija (80,209001 odsto).

Sa Bispromom zajednički djeluje Miladin Stanić koji ima udio od 0,674913 odsto u Mlinpeku. Stanić, koji je osnivač i jedini vlasnik Bisproma, bivši je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Ponudilac se obavezuje da će kupiti svaku akciju koja daje pravo glasa u skupštini Mlinpeka i platiti cijenu od 0,24 KM po akciji, za šta je sredstva obezbijedio na računu u NLB banci Banja Luka.

Ta cijena predstavlja najvišu cijenu po kojoj je Ponudilac sticao akcije u periodu od godinu dana prije nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje. Prosječnu ponderisanu cijenu akcija na berzi u posljednjih šest mjeseci nije moguće utvrditi jer nije ispunjen kriterijum likvidnosti.

Knjigovodstvena vrijednost akcija sa pravom glasa Emitenta utvrđena na dan posljednjeg godišnjeg finansijskog izvještaja iznosi 0,141 KM.

“Ciljevi, u slučaju uspjeha javne ponude, su usmjereni na unapređenje poslovanja u okviru registrovane djelatnosti, kao i rast i razvoj Mlinpeka”, navode u Bispromu i dodaju da poslovnom politikom žele da utiču na povećanje prihoda, a samim tim i na profitabilnije poslovanje Mlinpeka.

Broj zaposlenih će biti u skladu sa budućim potrebama, a ne planiraju promjenu mjesta obavljanja djelatnosti Mlinpeka.

Podsjećamo, Mlinpek je akcionarsko društvo koje se bavi proizvodnjom mlinskih proizvoda. Pored proizvodnje i prometovanja vlastitih proizvoda, bave se trgovinom na veliko i malo mineralnim đubrivima i žitaricama. Posjeduju vlastitu kolsku vagu, nosivosti 60 tona, smještenu u krugu preduzeća.

U martu ove godine kompanija Mlinpek je imala četvrtu emisiju akcija javnom ponudom. Emitovane su akcije ukupne nominalne vrijednosti 4.583.333 KM. Prodajna cijena akcija iznosila je 0,24 KM. Upisano je i uplaćeno 100 odsto od emitovanog broja akcija, ukupne prodajne vrijednosti 1.099.999 KM.

Bloomberg Adria

PODIJELI