Prnjavor: Očitanje električne energije za mart mjesec 2020. godine

0
695

Radna jedinica „Elektordistribucija“ Prnjavor obavještava krajnje kupce da je za potrebe očitanja potrošnje električne energije uvela još dvije dodatne telefonske linije na koje će se isključivo moći prijaviti stanje potrošnje električne energije:

Podaci će se moći pored poziva dostaviti i putem SMS poruke ili Viber-om, a isti treba da sadrže:

Ime prezime krajnjeg kupca na kome se vodi račun

Naplatni broj ( nalazi se na računu za el. energiju)

Stanje na brojilu električne energije

Brojevi na koje će se moći vršiti prijava stanja potrošnje el. energije su:

066 853 413

066 853 487

Stanja na mjernim mjestima kupci na području Opštine Prnjavor mogu prijaviti i na broj telefona:

051/663-666

PODIJELI