Prnjavor omogućio praksu akademcima: Studenti u Gradskoj upravi stiču nova znanja

0
225
Da Prnjavor brine o svojim studentima, pokazuje sporazum potpisan od strane gradonačelnika Darka Tomaša i dekana Fakulteta političkih nauka, Ranke Perić Romić.
Naime, potpisan je Sporazum o saradnji, koji otvara vrata za obavljanje studentske prakse za studente ovog Fakulteta, čime se stvara dublja veza između akademske teorije i praktične primjene.-Naša je misija da studenti FPN-a tokom studiranja steknu ne samo teorijska nego i određena praktična znanja i iskustva koja će ih pripremiti za izazove tržišta rada. Realizacija stručne prakse takođe pruža mogućnost studentima da se i sami u najboljem svjetlu predstave poslodavcima i na taj način eventualno olakšaju mogućnost zapošljavanja- navela je Perić Romić.

Tomaš je za „Glas Srpske“ detaljnije objasnio značaj sporazuma kako za studente, tako i za Prnjavor.

-Značajan je jer će studentima omogućiti da sve ono što teorijski nauče, vide kako i u praksi funkcioniše. Što se Grada tiče, sigurno će i studenti svojim pitanjima i nametnutim temama podstaći i naše službenike da unaprijede neke dijelove procesa rada i političkog odlučivanja, a sporazumom je predviđeno i da nastavno osoblje Fakulteta vrši obuku kadrova zaposlenih u Gradskoj upravi- rekao je Tomaš.

Važno je napomenuti da ugovori o obavljanju studentske prakse nisu novost u Prnjavoru.

Na primjer, studenti Ekonomskog fakulteta koji imaju prebivalište na području Prnjavora već treću godinu zaredom imaju priliku obaviti studentsku praksu u Gradskoj upravi. Ovaj uspješan model će se proširiti i na studente Fakulteta političkih nauka.

-Ovo će postati praksa, sporazum je potpisan bez ograničenog roka – kaže Tomaš.

Naveo je da je praksa definisana planom i programom Fakulteta i da oni najbolji imaju mogućnost i da nastave saradnju sa Gradskom upravom.

Osim toga, priznanje koje Prnjavor odaje studentima se ogleda i kroz dodjelu studentskih nagrada za one najbolje, što dodatno podstiče mlade ljude.

Ova inicijativa potvrđuje posvećenost grada Prnjavora u podršci budućih akademaca.

glas srpske

PODIJELI