PRNJAVOR: PODRŠKA IZRADI LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA ZA ROME

0
1135

Misija OEBS u BiH podržaće izradu akcionih planova za rješavanje problema romske populacije u Modriči, Vukosavlju i Derventi, zaključak je okruglog stola održanog danas u Modriči pod nazivom “Lokalni akcioni planovi za aktivnu participaciju i uključenje Roma – postignuća i izazovi”.
Brankica Tešanović, predstavnik kancelarije OEBS-a u Doboju koja je organizator okruglog stola, rekla je da je cilj ovog skupa podrška inicijativama lokalnih uprava Modriče, Vukosavlja i Dervente da donesu akcione planove za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, socijalne i zdravstvene zaštite.

U okviru okruglog stola predstavljen je projekat Udruženja “Romske djevojke – Romani čej” i opštine Prnjavor “Aktivna participacija za uključenje Roma za period 2016-2020.”.

Načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Prnjavor Žana Pekić istakla je da je tokom izrade projekta identifikovano 11 problema sa kojima se susreću Romi, od kojih je kao najkrupniji izdvojila stambeno zbrinjavanje, nezaposlenost i diskriminaciju Roma.

Pekićeva je istakla spremnost opštinske uprave da stvara bolje uslove za život Roma kao i drugih, brojnih, nacionalnih manjina u Prnjavoru.

Predsjednik udruženja “Romske djevojke” i član Odbora za Rome pri Savjetu ministara BiH Snježana Mirković naglasila je da je za izradu akcionog plana u lokalnim zajednicama bitno osnivanje udruženja Roma i njihova saradnja sa opštinskim upravama.

/srna/

PODIJELI