Prnjavor- Prijem za predstavnike udruženja osoba sa invaliditetom

0
1963

Predstavnici rukovodstva opštine Prnjavor danas su organizovali prijem za članove udruženja i organizacije koje se bave pitanjima od interesa za osobe sa invaliditetom.
Prijemu, koji je organizovan povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3.decembra, prisustvovali su predstavnici prnjavorske boračke organizacije, Udruženja RVI, opštinskog Udruženja slijepih lica, Udruženja “Neven” i drugi predstavnici ove kategorije stanovništva.
DSCN0208

Predsjednik boračke organizacije opštine Prnjavor, Vlado Živković istakao je da je pozitivno to što su zaključno sa današnjim danom zaključene sve aktivnosti koje se tiču stambenog i materijalnog zbrinjavanja porodica poginulih i RVI. “Opština Prnjavor je uvijek posvećivala pažnju ratnim vojnim invalidima i podržavala njihove projekte, a realizovala je i brojne projekte kako bi se pomoglo ovoj kategoriji ljudi” rekao je Živković.

Predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida opštine Prnjavor, Dragan Vrhovac, napomenuo je da su osnovni problemi sa kojima se susreće ova populacija zdravstveno liječenje, zapošljavanje, ratnih vojnih invalida, stambeno zbrinjavanje, ortopedsko medicinska pomagala i drugi svakodnevni problemi.
“Ipak bi izdvojio kao najveći problem zapošljavanje ratnih vojnih invalida, jer su ovi ljudi u veoma teškoj situaciji. Što se tiče opštine Prnjavor, uz razumijevanje načelnika Gatarića i pomoć opštine, zaposleno je pet RVI, a u toku su pregovori da se naredne godine zaposli još bar toliko naših članova” kazao je Vrhovac.

Prijemu je prisustvovao i predsjednik opštinske organizacije slijepih lica, Goran Vasić, koji je napomenuo da je godina na izmaku, bila prilično uspješna, kada su u pitanju ostvareni ciljevi ove organizacije.”Na nedavno održanoj skupštini konstatovali smo da je rad organizacije u ovoj godini bio uspješan iako je iza nas jedna izuzetno teška godina” smatra Vasić.

Svoju zahvalnost načelniku opštine Prnjavor, Siniši Gatariću povodom današnjeg prijema izrazio je Željko Gunjić, predsjednik Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, koji je rekao da bez pomoći lokalne zajednice ovo udruženje ne bi moglo opstati,

Načelnik opštine Siniša Gatarić, čestitao je svim licima sa invaliditetom današnji dan, koji je, kaže idealna prilika da se skrene pažnja na probleme ove populacije.
“Broj invalida povećan je kroz ratove koje smo imali, ali samim tim i obaveza šire društvene zajednice je da vodi računa o tim licima, kako bi im se pružila mogućnost boljeg života. Ti ljudi se trebaju ravnopravno uključiti u normalne životne tokove, a mi smo kao lokalna zajednica učinili dosta toga kako bi pomogli ovim licima. Ponosan sam na Udruženje “Neven” koje je zajedno sa prnjavorskim Domom zdravlja omogućilo dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju, a pored toga zadovoljan sam i saradnjom sa Udruženjem RVI, sa kojim smo u saradnji uspjeli zaposliti ratne vojne invalide na praking službi naše opštine, ovom udruženju obezbijedili smo i nove prostorije i stvorili pretpostavke da oni sami ostvaruju određene prihode” napomenuo je načelnik Gatarić. On je pohvalio i saradnju sa boračkom organizacijom opštine Prnjavor, napomenuvši da sama lokalna zajednica ne može bez šire podrške Republike Srpske pa i BiH riješiti problem lica sa invaliditetom.

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta.Tema ovog dana je zasnovana na cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, uspostavljenog od strane Svjetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, usvojenog od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 1982. godine./R.P./

PODIJELI