PRNJAVOR: SDS POZIVA NAČELNIKA TOMAŠA DA POVUČE ODLUKU O ZADUŽENJU

0
1035

Za jedanaestu sjednicu Skupštine opšine Prnjavor koja će se održati u petak 17.11.2017. godine, predviđeno je da se kao 8. tačka dnevnog reda razmatra prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju za refinansiranje kreditnih obaveza i finansiranje kapitalnih investicija, na šta je danas u saopštenju za javnost reagovao Opštinski odbor SDS-a Prnjavor. 

U saopštenju se navodi: “Kao stranka kojoj su najvažniji odgovornost prema stanovnicima opštine Prnjavor, njenoj imovini, ali i budućnosti, želimo da stanovnike naše opštine upoznamo o sledećim činjenicama.

Vlast opštine Prnjavor i aktuelni Načelnik želi da kreditno zaduži opšinu Prnjavor za 7,000,000,00 KM. Od toga iznosa za refinansiranje kreditnih obaveza utrošilo bi se 5,53 mil.KM, a za kapitalne investicije 1,46 mil. KM. Srpska demokratska stranka izražava zabrinutost za ovu namjeru i smatra da je naša opština kreditno prezadužena i trebalo bi postepeno otplatom postojećih kredita dovesti opštinu u poziciju normalne zaduženosti, jer želimo da se budućnost opštine gradi na realnim osnovama, a ne da se iz budućnosti uzme i za izbore potroši.

Ovim putem želimo naglasiti da je ovaj potez totalno neracionalan iz sledećih razloga:
1. Refinansiraju (iskupljuju) se krediti u iznosu od 5,53 mil., čija konačna isplata ističe za tri godine, a stvara se nova obaveza na osam godina.
2. Refinansiraju se krediti za koje je kamata isplaćena preko 90%, te je za isplatu preostao samo dio glavnice.
3. Nastavljanjem redovne otplate kredita koji se planiraju refinansirati, opština Prnjavor svoju kreditnu zaduženost, bi svela ispod 10 mil. KM što je iznos koji u budućnosti, ma ko bio na vlasti, otvara mogućnost da se svake godine može po nešto investirati.
4. Diže se 7 mil. kredita bez provedenog tendera, sa dogovorenom kamatnom stopom od 4,1%, a sve komercijalne banke u BiH nude kredite sa kamatnom stopom ispod 3%.
5. Refinansiranjem kredita od 5,53mil. KM stvara se obaveza plaćanjem novih kamata u iznosu od oko 1 329 000 KM za kredit za koji su kamate već plaćene.
6. Stvara se novo zaduženje u iznosu od 1,4 mil. KM, za koji nije urađen, niti na skupšini usvojen plan kapitalnih ulaganja.

Ako se ovom doda činjenica da je Načelnik opštine Prnjavor dogovorio grejs period od 10 mjeseci, dakle da otplata kredita počinje prvi mjesec poslije izbora, onda sve postaje potpuno jasno.

Plan Načelnika Tomaša da se zaduži i da do izbora troši 1,4 mil. KM u kampanji, da pomogne SNSD-u na republičkom nivou, i sebi, kome je navodno obećana visoka pozicija u budućoj vladi RS ako pobijedi, a mjesto načelnika Prnjavora i život građana Opštine poslije izbora ga od prvog dana nije ni zanimalo.
Ovaj zaključak se nameće sam po sebi i sve se može podvesti pod jednu rečenicu, a to je, da doktor ekonomskih nauka Darko Tomaš predlaže dizanje novog kredita od 1,4 mil. KM, a cijena toga kredita će biti kamata od oko 1 329 000 KM.
Stoga apelujemo na odbornike Skupštine opštine, bez obzira iz koje su političke opcije da ovu suludu ideju ne prihvate.

Takođe, molimo Načelnika Tomaša da odustane od ove ideje, da ga buduće vlasti i građani opštine Prnjavor ne bi proklinjali narednih osam godina, ako uopšte ovdje ostanu, jer će svi razvojni i infrastrukturni projekti biti blokirani.

S toga još jednom pozivamo Načelnika Tomaša da iz skupštinske procedure povuče odluku koju je predložio, i time pokaže da mu je interes opštine Pnjavor, važniji od interesa jedne političke partije, naovdi se u saopštenju koje je potpisao, predsjednik OO SDS Prnjavor, Nemanja Vasić.

PODIJELI