Prnjavor- Sistematska deratizacija od 27.04. do 18.05.2015. godine

0
1099

Na osnovu postignutog sporazuma sa nadležnim organima opštine Prnjavor, preduzeće Sanitarac Vlasenica će izvršiti sistematsku deratizaciju na području opštine .

Deratizacijom će biti obuhvaćena: Privatna domaćinstva, stambeni fond, javna preduzeća, dioničarska društva, privatna preduzeća, ugostiteljske, trgovinske i zanatske radnje, zdravstvene ustanove, predškolske ustanove, školske ustanove, vjerske ustanove, zelene površine, kanalizaciona mreža, otvoreni i zatvoreni kanali i deponije smeća.

MOLE SE GRAĐANI DA OMOGUĆE NESMETAN PRISTUP I RAD STRUČNIM EKIPAMA NA TERENU I NA TAJ NAČIN DAJU SVOJ DOPRINOS AKCIJI.

Akcija traje od 27.04. do 18.05. 2015. godine.

PODIJELI