Provjerite gdje se nalazi vaša zdravstvena e kartica

0
583

Osiguranici Fonda na našoj internet stranici,  i to na linku https://izis.org/lokacija-ezk/, mogu provjeriti da li je za njih izrađena elektronska zdravstvena kartica i u kojoj poslovnici Fonda se nalazi. Budući da je veliki broj građana zainteresovano da preuzme svoju elektronsku karticu, mogućnost provjere na internet stranici Fonda značajno će ubrzati ovaj proces jer će osiguranici tačno znati u kojoj poslovnici treba da preuzmu svoju elektronsku karticu.
Inače, elektronske kartice izrađene su na osnovu evidencija osiguranika u timovima porodične medicine i u slučaju da se desi da za nekog osiguranika nije napravljena elektronska kartica, on može u nadležnoj poslovnici Fonda podnijeti zahtjev za izdavanje elektonske kartice i u najkraćem roku biće mu izrađena kartica. Dakle, kartice bi trebalo da se nalaze u poslovnicama FZO RS u onim opštinama u kojima su osiguranici registrovani i u timove porodične medicine.
Podsjećamo da za prvu elektronsku karticu osiguranici Fonda neće ništa dodatno izdvajati novca, dakle za osiguranike je besplatna.
Elektronska kartica sadrži ime i prezime osiguranika,  datum rođenja, identifikacioni broj osiguranika, kao  i broj kartice. Elektronska kartica služi da se provjeri  status osiguranja osiguranika, odnosno da li je uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje. Sa njenom upotrebom, prestaje i potreba ovjeravanja zdravstvenih knjižica. Fond nije predvidio rokove za preuzimanje elektronskih kartica, upravo zbog aktuelne epidemiološke situacije, te nijedno pravo neće biti uskraćeno ukoliko osiguranici još nisu preuzeli svoju elektronsku karticu.
Takođe, imlementatori projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS)  kreirali  su portal www.izis.org na kojem se mogu pronaći korisne informacije o samom projektu, koje su njegove prednosti, šta je elektronski karton, ko mu može pristupiti i druge slične informacije o IZIS-u.

PODIJELI