RANG LISTA STUDENATA ZA STUDENTSKU NAGRADU 2019. GODINE

0
821

RANG LISTA STUDENATA ZA STUDENTSKU NAGRADU 2019. GODINE

Redni broj Ime i prezime Fakultet Broj bodova
1. Božana Tošić Prirodno-matematički fakukltet, Novi Sad 23,26
2. Milijana Janjić Filološki fakultet, Banja Luka 22,85
3. Tatjana Šestić Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 22,62
4. Mirjana Preradović Akademija umjetnosti, Banja Luka 22,24
5. Milica Jovljević Fakultet političkih nauka, Banja Luka 21,49
6. Dejana Vasić Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka 21,45
7. Milan Palikuća Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo 20,75
8. Slađana Savković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 20,71
9. Gavrilo Milanović Akademija poslovnih strukovnih studija, Beograd 20,31
10. Slaven Petković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 19,76
11. Slađana Radivojević Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka 18,71

 

Studenti koji su podnijeli zahtjev za dodjelu studentske nagrade u 2019. godini a ne nalaze se na rang listi nisu ispunili uslove prema Pravilniku o dodjeli studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 17/18).

Studenti koji su ispunili uslove za dodjelu studentske nagrade biće blagovremeno obaviješteni o načinu preuzimanja iste.

U Prnjavoru, 08.10.2019. godine KOMISIJA ZA OBRADU ZAHTJEVA ZA DODJELU STUDENTSKIH NAGRADA:Suzana Švraka, Miloranka Lazarević,,Dijana Milijaš-Tripunović.

PODIJELI