RASPISAN KONKURS ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE

0
1915

 

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je danas konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2015/2016. godini u kojoj je planiran upis 11.712 učenika u 471 odjeljenje.
Planirano je da najviše bude upisano gimnazijalaca – 2.661, a potom u struci ekonomija, pravo i trgovina 1.962, mašinstvo i obrada metala 1.672 i elektrotehnika 1.198 učenika.

U struci ugostiteljstvo i turizam planiran je upis 844 učenika, a u zdravstvo 828, zatim slijede poljoprivreda i prerada hrane 741, saobraćaj 593, te geodezija i građevinarstvo 264 učenika.

Isti broj učenika, po 222, planirano je da bude upisano u struci šumarstva i obrade drveta i tekstila i obrade kože, dok je za hemiju, nemetale i grafičarstvo planirano 126, a za kulturu, umjetnost i javno informisanje 118 učenika.

Bogosloviju je planirano da pohađa 24 učenika, dok za geologiju, rudarstvo i metalurgiju nije planiran nijedan učenik.

U ostale djelatnosti biće upisano 237 učenika.

Upis učenika biće obavljan u dva upisna roka, od 15. do 26. juna, te od 29. juna do 10. jula, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Prilikom upisa kandidati se mogu prijaviti za najviše dva zanimanja u stručnim školama, dva smjera u gimnaziji ili dva odsjeka u umjetničkim školama.

Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa, s tim što učenik koji se upisuje u školu za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama može imati drugu starosnu granicu za upis u prvi razred.

U umjetničke škole mogu se upisati učenici koji su završili osnovnu muzičku i osnovnu likovnu školu, kao i učenici koji nisu završili tu školu ako su prethodno položili ispit na nivou programa tog obrazovanja.

Učesnici konkursa podnose školi prijavu za upis, originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, diplomu “Vuk Stefanović Karadžić”, te diplome za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za zanimanje, kao i diplome sa republičkih takmičenja.

Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi, uspjehu iz pet predmeta značajnih za zanimanje u stručnim školama, smjeru u gimnaziji ili odsjeku u umjetničkim školama, za koji kandidat konkuriše i na osnovu rezultata ostvarenih na posebnom ispitu za umjetničke škole.

Poslije utvrđivanja broja bodova formiraju se rang liste koje se stavljaju na uvid kandidatima na oglasnoj tabli srednje škole.

Škola od učenika ne može naplaćivati troškove upisa.

Javni konkurs je, osim u dnevnim novinama, dostupan i na portalu Vlade Republike Srpske na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. /Srna/.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here