Prnjavor – ombudsmani: POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA NA ZAVIDNOM NIVOU

0
1023

Stanje ljudskih prava na području opštine Prnjavor je na zavidnom nivou – Instutucija ombudsmana BiH nema zaprimljen veliki broj žalbi građana ove opštine što govori o kvalitetnom stanju ljudskih prava u ovoj lokalnoj zajednici, rekao je danas u Prnjavoru ombudsman LJubinko Mitrović.
Mitrović kaže da su ombudsmani u Prnjavoru sa načelnikom opštine Darkom Tomašem i predsjednikom Skupštine opštine Željkom Simićem razgovarali o svim nedoumicama i problematičnim situacijama, pristupu informacijama, stanju u Centru za socijalni rad, radu inspekcije, odnosno o svim problemima koji su domenu ove jedinice lokalne samouprave.

“Prema onome čime danas raspolažemo, stanje ljudskih prava je ovdje na zavidnom nivou. Ova sredina zaslužuje pažnju, sve pohvale načelniku i njegovim saradnicama”, rekao je Mitrović.

Predsjednik Institucije ombudsmana za ljudska prava Nives Jukić kaže da se aktivost “Ombudsmani u vašem gradu” realizuje na dobrobit svih građana.

“Važno nam je imati i više nego dobru i uspješnu saradnju sa predstavnicima lokalne vlasti, što je danas pokazao i ovaj naš sastanak, jer je najbitnija promjena naše svijesti, odnosno izgradnja društva u kojem će se ljudska prava poštovati”, kaže Jukićeva.

Ona je napomenula da je postupak pred ovom institucijom besplatan i da im se mogu obratiti svi koji smatraju da im je potrebna pomoć.

Današnjem sastanku u Prnjavoru prisustvovala je i ombudsman za ljudska prava Jasminka DŽumhur koja je rekla da je važno da ombudsmani imaju redovnu komunikaciju sa lokalnom zajednicom, jer većinu svojih prava građani ostvaruju upravo u opštinama – od upisa u matičnu knjigu rođenih, kroz razne dozvole, a kada je riječ o socijalnim pravima, kroz instituciju Centra za socijalni rad.

“Naša današnja posjeta opštini Prnjavor imala je za cilj da razmijenimo iskustva i vidimo šta su neke opšte potrebe građana koje treba zadovoljiti. Jedna od činjenica je da postoji prostor za inicijative za određene zakone kojima bi se unaprijedio život ljudi u lokalnoj zajednici, ne samo u Prnjavoru, nego globalno”, kaže DŽumhurova.

Ona je kao interesantno pitanje navela i urbanistička rješenja, odnosno pitanje napuštenih objekata koja su, ili usljed ratnih dejstava, ili tokom vremena zapušteni i predstavljaju ruglo lokalnoj zajednici.

DŽumhurova je, među značajnim segmentima, izdvojila pitanje socijalnih davanja osobama sa invaliditetom, pomoći trećim licima, prava djece na zdravstvenu zaštitu, posebno do 15 do 18 godina.

“Iskreno se nadam da ćemo i ubuduće nastaviti saradnju imajući u vidu da smo kanal komunikacije između građana i vlasti i da, praktično, vlasti od nas treba da imaju koristi – da im damo informaciju zbog čega se građani žale, a istovremeno da budemo servis građana”, navela je DŽumhurova.

DŽumhurova je istakla da se građani, s ciljem zaštite svojih prava, mogu obratiti ombudsmanima telefonom ili direktnim pristupom u njihovim kancelarijama.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš rekao je da ga raduju podaci da nema mnogo žalbi na rad institucija, prije svega opštinske uprave.

“Ne mogu tvrditi da rad institucija ne može biti i bolji. Ukazano nam je na određene probleme, a mi ćemo se potruditi da ih riješimo i ispravimo jer smo na istom zadatku, prije svega da odgovorimo na sve zahtjeve naših građana”, rekao je Tomaš.

Ombudsmani BiH razgovarali su danas i sa predstavnicima nevladinih organizacija i udruženja koja okupljaju nacionalne manjine, a građani su imali mogućnost da sa pravnikom Institucije ombudsmana BiH razgovaraju o pružanju pomoći u zaštiti njihovih prava i sloboda.

Aktivnost “Ombudsman u vašem gradu” realizuje se u saradnji sa Misijom OEBS-a u BiH, a ima za cilj da sagledavanje stanja ljudskih prava na terenu i omogućavanje građanima da se obrate instituciji Ombudsmana za ljudska prava BiH. /Srna/

PODIJELI