Rešić: Cilj – skraćenje rokova u administraciji

0
408

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić ističe da je ministarstvo koje predvodi u 100 dana funkcionisanja novog saziva Vlade Srpske radilo na unapređenju rada službi u Srpskoj i primjeni Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o matičnim knjigama, s ciljem unapređenja ovih oblasti.

Rešićeva je naglasila da svi rokovi u administraciji moraju biti kraći i na tome će se insistirati.

“Uradili smo sve što je planirano našim programom rada. Značajno je da smo okončali aktivnosti na elektronskoj razmjeni podataka u svrhu određivanja jedinstvenog matičnog broja /JMB/ novorođenoj djeci, inplementacijom projekta `e-beba`, zatim prijave smrtnog slučaja i promjene prezimena, tako da ova aktivnost sada traje nešto više od dva sata, a ne kao prije 20 dana”, rekla je Rešićeva u intrevjuu Srni.

Ona naglašava da se ovim projektom omogućilo skraćenje rokova koji se odnose na dodjelu JMB novorođenoj djeci, odnosno roditelji nemaju više obavezu da idu od šaltera do šaltera ili od institucije do institucije, već sve mogu obaviti kod matičara.

“Da je riječ o značajnom iskoraku, čiji se efekti vide na više polja, posebno za roditelje novorođene djece, zatim na ažurnosti evidencija iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, potvrđuje i podatak da je od 21. decembra 2018. do 26. marta ove godine obavljeno 7.415 usluga elektronskim putem, od kojih se 2.183 odnosilo na određivanje JMB djeci, 867 na promjenu prezimena nakon zaključenja braka i 4.365 obavještenja o smrti”, navela je Rešićeva.

Prema njenim riječima, navedene aktivnosti realizovane su u okviru raspoloživih kadrovskih kapaciteta i bez dodatnih finansijskih sredstava.

“I u narednom periodu ćemo unapređivati sistem elektronske usluge i stvarati nove elektronske servise kojim će biti obezbijeđeno brže postupanje po zahtjevima građana, kao i smanjenje troškova”, dodala je Rešićeva.

Fokus je, kaže ministar uprave i lokalne samouprave u intervjuu Srni, otvoriti administraciju prema građanima.

Rešićeva je podsjetila da je Gradiška dobila stutus grada, odnosno da se očekuje objavljivanje odluke u “Službenom glasniku”, tako da sada u Srpskoj ima osam gradova.

“Pripremili smo i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se rok za usklađivanje broja zaposlenih u lokalnim samoupravama, produžava do 30. juna 2021. godine”, rekla je Rešićeva.

Do ovog zakona, podsjeća ona, samo tri lokalne zajednice su imale optimalan broj zaposlenih, dok je sada stanje sasvim drugačije.

“Trećina opština danas ima ili skoro pa ima traženi broj, a ostali su aktivno radili na smanjenju, a ne na povećanju broja zaposlenih. Dakle, pružili su ruku saradnje, pokušavaju broj zaposlenih u opštinskim, odnosno gradskim upravama svesti na zakonski okvir, pa smo im i mi pružili ruku”, dodala je Rešićeva.

Ona je napomenula da Ministarstvo nikoga ne želi ostaviti bez posla, ali je red morao biti uspostavljen.

“Dogovor sa Savezom opština i gradova Srpske je da do kraja ove godine uradimo kompletnu analizu zakona, jer je prošlo tri godine i treba da znamo ako su potrebne i dodatne izmjene”, kaže Rešićeva.

Ona navodi da će biti nastavljena kontrola primjene Zakona o opštem upravnom postupku kojim su propisani novi rokovi i upravna inspekcija će vršiti nadzor nad radom organa institucija u smislu postupanja u propisanim rokovima.

“Ministarstvo će u ovoj godini raditi i na unapređenju rada upravne inspekcije, izmjenama zakonskog propisa, fokusirati se i na izradu zakona o inspekcijama Republike Srpske, kojim će biti poboljšan rad inspekcija i stvoriti koherentniji sistem inspekcijskog nadzora čime će biti otklonjeni nedostaci iz prethodnog perioda. Ovaj posao biće urađen u saradnji sa nadležnim institucijama i socijalnim partnerima”, zaključila je Rešićeva.

(Srna)

PODIJELI