Sa BiH tržišta povučeno 2.270 produžnih kablova zbog rizika od strujnog udara

0
717

Agencija za nadzor nad tržištem BiH utvrdila je da 56 odsto kontrolisanih produžnih kablova predstavlja rizik od strujnog udara i požara, a sa tržišta je povučeno 2.270 komada produžnih kablova.

Agencija je saopštila da je, u sklopu 11 inspekcijskih kontrola sprovedenih tokom nadzora produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu, utvrdila da, od devet kontrolisanih različitih tipova kablova, pet uzoraka ne ispunjava bezbjednosne zahtjeve Naredbe o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica.

U saopštenju se precizira da je od toga, u tri slučaja rizik bio takav da su naložene mjere uništenja povučenih proizvoda, dok su u dva slučaja povučeni proizvodi vraćeni dobavljačima.

Ukupno je sa tržišta povučeno 2.270 komada produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu, a od toga je uništeno 2.056 komada.

Za sve neusklađene proizvode nadležni inspekcijski organi Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH su naložili mjere povlačenja s tržišta, te obavještavanja potrošača o rizicima i načinu povrata spornih proizvoda.

U saopštenju se navodi da su u proaktivnom nadzoru produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu učestvovale tržišne inspekcije Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta, te da se aktivnost organi nadzora nad tržištem BiH sprovode peti put.

Rezultati prva četiri nadzora produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu su pokazali da 2012. i 2013. godine 80 odsto i 2014. i 2017. godine oko 50 odsto ispitanih produžnih kablova ne zadovoljava sve bezbjednosne zahtjeve koji se na njih odnose, te da većina njih predstavlja ozbiljan rizik od strujnog udara i požara.

Zbog takvih rezultata organi nadzora nad tržištem BiH odlučili su da i u 2018. godini kontrolišu ove proizvode na tržištu.

(Srna)

PODIJELI