“Saga” traži radnike

0
3411

Preduzeće SAGA doo Prnjavor raspisuje oglas za prijem u radni odnos

  1. radnik na poslovima montaže i transporta namještaja SSS
  2. trgovac sa završenim četvrtim stepenom SSS smjer trgovac

 

Uz prijave dostaviti sledeće dokumente: Kopija diplome o završenoj školskoj spremi i kopija vozačke dozvole

Prijave lično ili na adresu Saga doo Magistralni put bb 78430 Prnjavor- tel(051/645-020)

 

PODIJELI