SAOPŠTENJE KABINETA NAČELNIKA – STRAH OD NOVIH POPLAVA ZBOG TRASE AUTO-PUTA

0
1108

Nakon naglog toplenja snijega i obilnih padavina u kratkom vremenskom periodu, došlo je do slijevanja velikih količina voda u korita rijeka Lišnje, Vijake, Ilove i Ukrine, što je izazvalo nagli porast vodostaja i njihovo izlijevanje, saopšteno je danas iz kabineta načelnika opštine Prnjavor, Siniše Gatarića.

“Trenutno stanje je dokaz da je bilo opravdano kod izgradnje autoputa Banja Luka – Doboj, stalno insistiranje na izradi adekvatne projektne dokumentacije, građevinske dozvole, ekološke dozvole, izrade potrebnih studija, a posebno Studije uticaja na životnu sredinu, pri čemu smo upozoravali na mogući problem zbog neodgovarajućeg regulisanja postojećih vodotoka i omogućavanja odvodnje oborinskih i površinskih voda.
Uređenjem dijelova korita rijeka Vijake, Lišnje i Ilove u predhodnom periodu od strane opštinske uprave značajno su umanjene posljedice porasta vodostaja rijeka, ali i pored naše brige i borbe i svih preduzetih radnji, potrebno je da se u rješavanje ovog problema uključe i nadležne republičke institucije.
U više navrata je od Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ Banja Luka i JU „Vode Srpske“ Bijeljina traženo da dostave izdata vodna akta u predmetu izgradnje autoputa, sa ciljem dobijanja podataka o dionicama na kojima će se vršiti uređenje ili izmiještanje vodotoka, te građevinskim rješenjima zbog usporavanja vode na prelazu iz uređene na neuređenu dionicu.
Posebno smo insistirali da nam se dostavi informacija o načinu regulacije vodotoka rijeke Lišnje u zoni grada, kao i o tome da li će se i na koji način vršiti uređivanje dijelova vodotoka rijeke Lišnje, koji nisu predviđeni projektom izgradnje autoputa, kao i uređenje korita rijeke Vijake, od ušća rijeke Lišnje do industrijske zone.
Obzirom da i pored naših upozorenja nije došlo do adekvatnog rješavanja ovih problema, jer se autoput gradi bez građevinske dozvole i glavnog projekta, posljedice za Opštinu Prnjavor u budućem periodu će biti velike, kako za stanovništvo, tako i za sva materijalna dobra, posebno zbog toga što je izvršeno izmještanje korita rijeke Lišnje sa strane autoputa prema gradu.
Ovo predstavlja krajnje upozorenje investitoru i relevantnim nadležnim institucijama da moraju hitno krenuti u rješavanje ovih problema na zakonom propisan način, jer su isti i uzrokovali postupajući mimo zakona i pravila struke.
Ako se ovaj problem krajnje ozbiljno ne shvati, u slučaju obilnijih padavina posljedice za područje Opštine Prnjavor će biti nesagledive, obzirom da je samo otapanje snijega, u kratkom vremenskom periodu, uz manju količinu padavinu, dovelo do velikih problema i uzrokovalo velike štete.

Opština Prnjavor će i u narednom periodu u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima, provoditi aktivnosti na zaštiti stanovništva i materijalnih dobara, kako građani ne bi strepili nakon svake padavine za svoje živote i imovinu”, navodi se u saopštenju iz kabineta načelnika opštine Prnjavor, Siniše Gatarića.

prnjavorski.net

PODIJELI