SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Još 10 dana za prijavu na besplatnu obuku za CNC operatera

0
467

 

JU Centar srednjih škola Ivo Andrić Prnjavor i Eda  Agencija za razvoj preduzeća, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Prnjavor, u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), su objavili javni poziv za nezaposlena lica evidentirana pri Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, za besplatno pohađanje programa osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta.

Obuka će biti organizovana i provedena u JU Centar srednjih škola Ivo Andrić Prnjavor. Okvirno planirano vrijeme početka programa osposobljavanja je početak jula 2023. godine, što zavisi od intenziteta popunjavanja grupa. Trajanje programa osposobljavanja je okvirno dva mjeseca, u zavisnosti od broja časova dnevno. Svi izabrani polaznici/e će biti na vrijeme informisani o vremenu i rasporedu održavanja programa osposobljavanja.

Za uspješno položeni Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta stiče se uvjerenje o osposobljavanju, koje je javna isprava.

Prijavljivanje je moguće do 30. juna 2023. na jedan od sljedećih načina:

  • putem online obrasca https://bit.ly/Obuka_za_CNC_operatera
  • dostavljanjem popunjenog Obrasca za prijavu (Prilog 1. ovog Javnog poziva) mejlom, na sljedeću adresu: [email protected] (skenirano ili fotografisano) ili
  • putem pošte ili lično na adrese: Zavod za zapošljavanje RS – Biro Prnjavor, Veljka Milankovića 31, 78.430 Prnjavor ili Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka.

Dodatne informacije po ovom javnom pozivu mogu se dobiti u Birou za zapošljavanje Prnjavor i Agenciji za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka, kontakt osoba Jelena Prohaska, broj tel. 051 300 241, mejl [email protected]

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor čine sljedeći partneri: Eda – Agencija za razvoj preduzeća, Banja Luka, Opština Prnjavor, JU Zavod za zapošljavanje RS – Biro Prnjavor, JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“, Prnjavor, Trivas d.o.o. Prnjavor i Topling d.o.o. Prnjavor.

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube). /Marijan P./ RADIO PRNJAVOR

PODIJELI