Saopštenje za medije načelnika Siniše Gatarića

0
1287

„Dana 27.04.2015. godine zaprimljeno je rješenje Republičke Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, kojim je navodno utvrđeno da se Načelnik opštine Prnjavor dr Siniša Gatarić nalazi u sukobu interesa, a doneseno u postupku porenutom na inicijativu Brane Žunića.

Vezano za navedeno rješenje izjavljujem da sam zaprepašćen zbog političke zloupotrebe Komisije, čiji je cilj da se nastavi hajka od strane pojedinih lica, za koja se ne može reći da su predstavnici političkih partija, jer to što oni čine nije politika već namjera da se diskredituje rukovodstvo opštine Prnjavor na čelu sa načelnikom opštine po svaku cijenu i da na taj način onemoguće napredak i razvoj opštine Prnjavor, šaljući negativnu sliku o našoj zajednici potencijalnim ulagačima i investitorima.

Začuđujuće je da Komisija donese rješenje koje se u dispozitivu sastoji od jedne prosto proširene rečenice, a da u obrazloženju tog rješenja nije navedeno u čemu se sastoji navodni sukob interesa, osim taksativnog nabrajanja činjenica koje su svima poznate, jer su objavljene u „Službenom glasniku opštine Prnjavor“, a koje su definisane Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Prnjavor.

Jasno je da ovo rješenje ima za cilj pokretanje medijske ujdurme, jer ono u sebi ne sadrži čak niti bilo kakvu sankciju, niti obavezu koju bi načelnik mogao ili morao da preduzme ukoliko je navodno u sukobu interesa.

Očekujemo već u narednim danima da ovo rješenje koje nije konačno i pravosnažno medijski pokušaju eksploatisati pojedinci koji su svojim uticajem na komisiju isto i kreirali po principu „kadija te tuži kadija ti sudi“, te ne mogu biti da ne citiram narodnu umotvorinu našeg nobelovca Ive Andrića „Psi laju karavani prolaze“. N A Č E L N I K dr Siniša Gatarić

PODIJELI