Savjet ministara postigao dogovor: Migranti ipak ostaju u kampu “Lipa”

0
296

Savjet ministara BiH donio je danas odluku o uspostavljanju privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata “Lipa”, na području Bihaća, koji će biti montažni objekat kontejnerskog tipa i kapaciteta 1.500 osoba.

Ministarstvo bezbjednosti BiH zaduženo je da sa gradom Bihaćem riješi pravna pitanja u vezi sa davanjem na korišćenje lokacije “Lipa” Službi za poslove sa strancima za uspostavljanje privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata.

Ministarstvo je takođe zaduženo da u saradnji sa gradom Bihaćem, Vladom Unsko-sanskog kantona (USK), Službom za poslove sa strancima, Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i drugim nadležnim institucijama, agencijama i organizacijama definiše i potpiše memorandum o saradnji kojim se uređuju načini saradnje i pružanja međusobne pomoći s ciljem uspostavljanja centra “Lipa”.

Za uspostavljanje privremenog prihvatnog centra biće korišćen novac obezbijeđen posredstvom donacija.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u “Službenom glasniku BiH”.

Šatorski kamp “Lipa”, kapaciteta 1.000 osoba, otvoren je 21. aprila 2020. godine, a namijenjen je za smještaj muškaraca. U kampu su 1. decembra 2020. godine boravile 1.272 osobe.

U protekloj sedmici je dva puta bilo najava da će se IOM povući iz kampa zbog loših uslova, ali sačekali su da vide hoće li Savjet ministara postići dogovor.

Operativna grupa za koordinisanje aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom na području USK je 26. oktobar 2020. godine donijela zaključke kojim je, između ostalog, od nadležnih tijela zatraženo da kamp “Lipa” bude proglašen privremenim prihvatnim centrom i da pomognu u unapređenju uslova boravka i funkcionisanja ovog kampa.

Gradsko vijeće Bihaća je 6. novembra 2020. godine dalo saglasnost za privremeni smještaj migranata na lokaciji Lipa.

Savjet ministara BiH danas nije postiglo konsenzus tokom glasanja o zaključku kojim bi se obavezalo Ministarstvo bezbjednosti BiH da u skladu sa postignutim dogovorom sa Delegacijom Evropske unije i u saradnji sa nedležnim organima sprovede aktivnosti uspostavljanja i funkcionisanja privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata Ciljuge, u općini Živinice, kapaciteta 1.000 lica. Ovaj zaključak će biti ponovo na dnevnom redu u drugom krugu glasanja.

/Glas Srpske/

PODIJELI